LOGISTIKKOMPANIET

Det marina logistikkompaniet uppdrag är att logistikförsörja alla marina förband. Tillsammans med Ekipage- och Basskyddskompanierna levererar marina logistikkompaniet marin bastjänst.

Swenex 19 Logistikförsörjning Korvett Lastbil Kranlastbil Lätt trossbåt månsken
Swenex 19 Logistikförsörjning Korvett Lastbil Kranlastbil Lätt trossbåt månsken
I skydd av mörkret dyker de plötsligt upp, fartygen som varit ute till sjöss och löst uppgifter behöver nu fylla på drivmedel och vapen. På kajen står Logistikkompaniet, beredd att förse de stridande enheterna med varorna de har beställt. Målet är att så snabbt det går, utan att tulla på säkerheten, överlämna lasten så korvetterna snabbt kan ge sig ut i den skyddande natten igen. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten


I skydd av mörkret och dimman dyker de plötsligt upp, fartygen som varit ute till sjöss och löst uppgifter behöver nu fylla på drivmedel och vapen. På kajen står Emma som är utsedd chef på plats, med sin transportgrupp, beredd att förse de stridande enheterna med varorna de har beställt. Målet är att så snabbt det går, utan att tulla på säkerheten, överlämna lasten så korvetterna snabbt kan ge sig ut i den skyddande natten igen.
I skydd av mörkret och dimman dyker de plötsligt upp, fartygen som varit ute till sjöss och löst uppgifter behöver nu fylla på drivmedel och vapen. På kajen står Logistikkompaniet, beredd att förse de stridande enheterna med varorna de har beställt. Målet är att så snabbt det går, utan att tulla på säkerheten, överlämna lasten så korvetterna snabbt kan ge sig ut i den skyddande natten igen. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Logistikkompaniet tillhör krigsförbandet Marinbasen och verkar över tid från marinens örlogshamnar i Karlskrona och på Berga . Kompaniet kan även verka från tillfälliga bastjänstområden, dit marina förband blivit hänvisade för att få logistikstöd.

Kompaniet består av en kompaniledning som leder kompaniets verksamhet, en sambandspluton, en logistikledningspluton, två logistikstödsplutoner, samt en plutonsenhet som arbetar med signaturmätning och vapenkontroller. Den ena logistikstödsplutonen är utgångsgrupperad på Berga och plutonen som arbetar med signaturmätning och vapenkontroller har personal i Karlskrona, på Berga och i Skredsvik. Övriga delar av kompaniet har ordinarie gruppering i Karlskrona.

Logistikstödsplutonerna huvuduppgifter är att ta emot, koordinera och genomföra logistikförsörjning utifrån de marina förbandens behov.

För att lösa detta har plutonerna en ledningsdel vars uppgift är att koordinera stödet i tid och rum, samt en supportenhet utrustat med ett antal transportresurser som lastbilar, släp och containers. Vidare har logistikstödsplutonerna förmåga att upprätta och vidmakthålla en tillfällig gruppering.

Logistikledningsplutonens uppgift är att planera inför kommande övningar och insatser, stödja med framtagande av nya logistikhänvisningar när så krävs, samt utgöra stabsstöd för logistikplanering i krigsförbandet.

Sambandsplutonens uppgift är att upprätta den sambands- och ledningsstruktur som krävs när krigsförbandet ska uppträda i ett tillfälligt bastjänstområde.

Signatur- och vapenkontrollplutonens uppgifter är bland annat att mäta signaturer hos våra fartyg i syfte att minska risken för vapenverkan. Dessa mätningar görs med fast- och mobil utrustning.

Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat