SANS-testerna - en väg till soldatyrket

Den grundläggande militära utbildningen, GMU, har nu passerat sin tredje vecka för rekryterna i Karlsborg. Patrik Winbo är en av dem.

Att ta skydd på ett effektivt och funktionellt är en del av allt som skall läras ut under utbildningen. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Skyttelinje är en form där alla går på rad och det gäller att titta åt respektive sida för att se att kompisen finns där så att man inte går framför alla andra. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Efter de olika övningarna har man en snabb genomgång i gruppen där olika frågor ställs och förklaras. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Tidigt under fältveckan fick rekryterna, soldaterna, bygga sina egna tält som också har varit deras hem. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Att kunna krypa i skydd i en stridssituation är något som övas. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Patrik Winbo, är en av rekryterna som funderar på att gå vidare och bli soldat. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

– Jag ville testa om soldatlivet var något för mig istället för polis. Jag har alltid varit intresserad av utmaningar och gillar att röra på mig så GMU på K 3 passa mig bra, berättar Patrik.

När utbildning är inne på sin tredje vecka får rekryterna testa på fältlivet med alla dess grundläggande delar som boende i tält, enklare skjutövning, bygga stridsvärn och hur man på ett säkert sätt förflyttar sig i skogen. I slutändan handlar utbildningen om att effektivt och funktionellt kunna agera och arbeta säkert med andra i en stridssituation.

Patrik är 23 år och kommer från Västra Götaland. Egentligen ville han bli fallskärmsjägare direkt men Försvarsmakten kräver att man först är anställd en tid innan man kan söka sig vidare. Vill man arbeta som soldat på K 3 måste man i de flesta fall genomföra en särskild ansökan, som benämns SANS. Det är helt enkelt olika prov och intervjuer under några dagar. SANS testar rekrytens kondition och andra förutsättningar. Testet genomförs normallt vecka 12 i utbildningen och är öppen för alla inneliggande och tidigare GMU-utbildade soldater.

Patrik ska göra SANS-testerna då han ser en framtid som soldat.

– Vi vet ingenting om SANS-testerna idag. Men, jag jobbar mig framåt till SANS. Så får det bli ett delmål helt enkelt att klara av. Går det bra så kommer jag göra den efterföljande befattningsutbildningen, BFU. Det känns som om polis får vänta lite, berättar Patrik.