Spännande uppdrag väntar för hälso- och sjukvårdspersonal

Försvarsmakten förbereder sig nu för fullt inför deltagandet i den kommande militära FN-insatsen i Mali. Eftersom soldater behöver kvalificerad vård oavsett var de än befinner sig, ingår också betydande hälso- och sjukvårdsdelar i det svenska förbandet.

Porträtt av man i uniform med havet och kala skär i bakgrunden.
Lennart Hammarstrand är rekryteringsansvarig på Försvarsmedicinscentrum i Göteborg. Foto: Elin Wilhelmsson/Försvarsmakten

- Det är den hälso- och sjukvårdspersonal som redan i dag finns i våra krigsförband som kommer att åka först till Mali, säger Lennart Hammarstrand. Han är rekryteringsansvarig på Försvarsmedicinscentrum i Göteborg, som ansvarar för all rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal vid krigsförbanden.
-Vi inriktar oss på att rekrytera till våra krigsförband. Det är de som genomför insatser nationellt och internationellt, och då är det till dem som vi ska rekrytera, fortsätter Lennart.

Sammanlagt är det omkring 250 soldater som kommer att ingå i det svenska bidraget till FN-insatsen, som utgörs av ett underrättelsekompani och en nationell stödenhet. Den svenska huvudstyrkan kommer att placeras i Timbuktu i landets centrala delar. Samtidigt återfinns en mindre del i huvudstaden Bamaku omkring 1 000 kilometer väster om den svenska huvudcampen.

FN finns på plats i Mali för att skapa stabilitet i ett av världens fattigaste länder, som sedan flera år är drabbat av inbördes stridigheter. En annan uppgift för FN-styrkan är att göra det möjligt för FN:s olika civila organ att fortsätta sina viktiga uppgifter i landet.

Första sjukvårdsförstärkningskompaniet vid Trängregementet i Skövde är ett av de krigsförband som kommer att avdela hälso- och sjukvårdspersonal till Mali-insatsen. Här finns det fortfarande luckor att fylla.

- Vi jobbar hårt med att rekrytera personal till bland annat det här kompaniet. De vi rekryterar nu kommer först att få en militär grundutbildning om de inte redan har det. Den kompletterar vi sedan med militärmedicinska utbildningar och samträning av personalen. Vi vill att de som åker på insats ska vara så väl förberedda som möjligt, säger Lennart.

Utbildningen av de läkare och sjuksköterskor som anställs kommer att ske under hösten. Strax efter nyår åker de sedan till Mali med huvuddelen av styrkan. De flesta av dem planeras att tjänstgöra i Mali i tremånadersperioder. När tjänstgöringen i Mali av avslutad går personalen tillbaka till sina krigsförband. Där genomför de övningar och utbildningar för att vara redo inför kommande insatser, nationellt och internationellt.

Enligt Lennart Hammarstrand är det inte lätt att rekrytera kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal till Försvarsmaktens krigsförband.

- När välrenommerade sjukhus runt om i landet har problem att rekrytera de specialister vi också behöver, är det inte svårt att inse hur läget är. Trots det märker vi ett stort intresse när vi träffar läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Möjligheterna att på hel- eller deltid ingå i ett krigsförband, få kvalificerad utbildning och kanske delta i internationella insatser lockar, och det uppskattar vi, avslutar Lennart Hammarstrand.

Han påpekar samtidigt att all rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal till Försvarsmaktens förband sker via webbadressen jobb.forsvarsmakten.se