Från en sjövärnselev till en annan

Han började själv som sjövärnselev i början av 70-talet på Rollsö utanför Karlskrona. Där lade han grunden till en karriär i marinen och Försvarsmakten. För marinchefen, konteramiral Jan Thörnqvist, är uppfattningen om Sjövärnskårens sommarskolor tydlig.
– Det är vettig verksamhet för både tjejer och killar även om vi inte rekryterar dem till försvaret.

Biträdande instruktören Martin Brengdahl styr valbåten med marinchefen som aktersta man. Just i dag valde marinchefen att låta Martin behålla befälet över båten.
Biträdande instruktören Martin Brengdahl styr valbåten med marinchefen som aktersta man. Just i dag valde marinchefen att låta Martin behålla befälet över båten. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
När man embarkerar och debarkerar ett örlogsfartyg ska man alltid hälsa på flaggan.
När man embarkerar och debarkerar ett örlogsfartyg ska man alltid hälsa på flaggan. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Fänrik Stephan Lindeblad är beredd med skepparpipan för att blåsa över besökarna. Marinbaschefen Ola Andersson passade också på att följa med på besöket.
Fänrik Stephan Lindeblad är beredd med skepparpipan för att blåsa över besökarna. Marinbaschefen, kommendör Erik Andersson, passade också på att följa med på besöket. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Flaggan fladdrar i toppen på tornet på Kungsholms fort. Bakom fortets nordvästra hörn smyger sig en liten jolle fram med hissade segel. Två elever turas om att styra och ta hand om seglen. Strax bakom glider en valbåt fram genom vattnet. Årorna går upp och ned i vattnet samtidigt som på signal. Ett större fartyg är fullt upptaget med att kasta loss. Eleverna på fartyget lossar tamparna och lyfter dem ombord. Tre signaler ljuder ur fartygets högtalare som signalerar att ”min motor arbetar för back”. Utbildningen pågår som vanligt men i dag har skolan besök.

Marinchefen och den tillträdande utbildningschefen i Försvarsmakten, generalmajor Karl Engelbrektson, fick följa med eleverna i deras utbildning och prova på att segla en Monark 44, ro en valbåt och följa med sjövärnsfartyget Gråskär på en tur till sjöss. För Jan Thörnqvist var det mesta bekant. Han började själv i Sjövärnskåren som sextonåring.
– Jag hade kul och lärde mig mycket! Man kan säga att Sjövärnskåren av i dag har blivit mycket bättre med både tjejer och killar, mer modern verksamhet och en bra värdegrund. Sjövärnskårens sommarskolor betyder mycket för marinen främst avseende rekrytering men jag tror också de är viktiga för hela samhället, säger Jan Thörnqvist.

Tillsammans med elever från grundkursen provade besökarna på att ro en valbåt. I hissande sjö, gassande sol och vind från nordväst kämpade eleverna sig från Kungsholms fort till Drottningskärs kastell. För Karl Engelbrektson var det första gången han fick möjlighet att ro en valbåt. Det var också hans första besök på sommarskolan.

– Framför allt tror jag att sommarskolorna är en bra introduktion till vad Försvarsmakten kan vara. Jag tror också att den här sortens verksamhet betyder mycket för samhället och det behovet är större än Försvarsmakten. Det är ett ömsesidigt intresse som tillgodoses och eleverna får med sig någonting härifrån oavsett om de fortsätter i försvaret eller inte.  De får sjömanskap, kamratskap och ledarskap som man har nytta av vad man än gör i livet, säger generalmajor Karl Engelbrektson.