Ny förbandschef vid Luftstridsskolan

Måndagen den 2 juni 2014 tillträdde överste Anders Persson som chef för Luftstridsskolan.
Han mottog förbandsfanan av den avgående tillförordnade chefen, överstelöjtnant Torbjörn Eriksson.

UPPSALA 20140602. Chefsbyte vid Luftstridsskolan. Överste Anders Persson tillträder.
UPPSALA 20140602. Chefsbyte vid Luftstridsskolan. Överste Anders Persson tillträder.
Översye Anders Persson håller sitt inledningstal. Chefen för flygvapnet syns i bakgrunden. Foto: Sivert Jonasson

- Ni kan inte ana hur stolt jag är över att få ta befälet över Luftstridsskolan, sade Anders vid sitt inledningstal.

Ceremonin genomfördes på Uppsala garnison under pompa och ståt med fanvakt och musikkår.

Chefen för flygvapnet, generalmajor Micael Bydén företrädde Försvarsmakten vid chefsöverlämningen. Personal från LSS och inbjudna gäster, bland annat landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt närvarade.

Överste Anders Persson har tjänstgjort i Uppsala tidigare i sin karriär. Han flyg på en av F 16 divisioner och kom första gången till Luftstridsskolan 2011 som stabschef för att efter en tid utnämnas till ställföreträdande chef för LSS.

Anders kommer senast från Högkvarteret där han var chef för den flygtaktiska staben.

Överstelöjtnant Torbjörn Eriksson återgår nu till sin ordinarie befattning som ställföreträdande chef för Luftstridsskolan.