Störning höjer svårighetsgraden

Luftförsvar är något som stridsfartygen övar ofta. Detta då anfallande flyg och robotar är ett verkligt hot, särskilt i Östersjön med dess korta avstånd till flygbaser. Övningarna kan göras i olika svårighetsgrader. Den här övningen under Swefinex 14 innehåller radarstörning och är därför något svårare för fartygen att hantera.

Med stöd av radarsiktet öppnar pjäsen eld. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
I stridsledningscentralen är det full koncentration framför skärmarna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Nyköping öppnar eld mot inkommande flyg. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Optisk spaning med kikare är ett viktigt komplement till radar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
När flygplanet passerar ovanför fartyget kan man, utan risk för säkerheten, öppna eld mot det bogserade målet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det civila flygplanet som hyrts in flyger mot fartygen. Några hundra meter bakom sig, och på låg höjd, bogserar man ett skjutmål som simulerar en inkommande sjömålsrobot. I målet, som är en avlång cylinder, finns sensorer som mäter hur nära granaterna passerar.

Svettigt och koncentrerat

HMS Karlstad är ett av fartygen i övningen. Hon manövrerar hela tiden för att pjäsen ska kunna riktas mot målet och samtidigt visa liten yta mot hotet. I stridsledningscentralen har man sedan länge gjort sig klara för strid. Hjälmar och kroppsskydd är påtagna och hela besättningen är vid sina drabbningsplatser. Det blir fort varmt av alla människor på liten yta, som dessutom har kroppsskydd och hjälm på sig. Luftförsvararna ombord, Rickard Hedström och Christian Wemmert jobbar intensivt vid sina skärmar. Flygplanet skickar ut stark radarsändning och fäller remsor som tillsammans gör det svårt för radarsiktet att låsa på målet.

När man är innanför kanonens räckvidd ger vaktchefen ordern:

- Avslå luftanfall i bäring 270.

Pjäsen börjar avfyra granater mot målet i salvor och målet bedöms bekämpat. Målflygplanet fortsätter att anfalla fartygen och alla får möjligheter att använda sina sensorer och vapen. Efter övningen ska övningen utvärderas, men på HMS Karlstad har man såklart redan en uppfattning om hur det gått.

- Det gick bra trots alla försök till störning. Vi kunde låsa på målet och avfyra pjäsen vid varje anfall, granaterna bedömdes träffa målet, avslutar Christian Wemmert.