Sjukhuskompanier höjer Försvarsmaktens förmåga att rädda liv

”Skulle vi bli ivägskickade imorgon skulle vi kunna jobba direkt med att rädda liv”

Under veckan som gått hölls den första övningen med hela förbandet under realistiska förhållanden på Käringberget. Ett hundratal personer i första sjukhuskompaniet har blivit övade i sina funktioner här.

Ems liggande i sängen omgiven av sjuksköterskorna Johan, Anna och Elin.
Den ”skadade” Ems får hjälp av Anna, Johan och Elin. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Läkaren Ulf Fränneby.
Ulf Fränneby hade inga problem med att åka på insats redan imorgon. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Kompanichefen Krister Jacobsson.
Krister Jakobsson var nöjd efter övningen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Här inne i det gröna fältsjukhuset, letar jag mig fram i korridorerna med de blå tossorna över skorna, som alla måste ha som går in. Det är stort och känns lite som ett eget samhälle. I ett av tälten så träffar jag på en läkare och frågar vad han tycker om veckan som varit.

- Jag tycker det funkar bra, och vi kan göra väldigt mycket här, säger Ulf Fränneby som arbetar som kirurg på akut- och traumasektionen på Karolinska i Huddinge när han inte är här.

I de två operationstälten kan man genomföra två operationer parallellt i varje tält. Här arbetade det olika två team samtidigt. Den ena patienten hade allvarliga brännskador i ansiktet.

Vad tycker du om att arbeta på det viset i somt inte är vanligt på sjukhus i Sverige?

- Jag tycker inte att det spelar någon roll att flera olika operationer genomförs i samma rum. Det enda är att det eventuellt kan bli lite trångt men det har inte varit några större problem, säger Ulf Fränneby.

Om du skulle summera veckan, hur sammanfattar du?

- Skulle vi bli ivägskickade någon annanstans redan imorgon så skulle vi kunna jobba direkt som vi ska med att rädda liv, avslutar Ulf Fränneby och ser glad ut.

När jag går över på andra sidan korridoren av nyfikenhet att se mig om så träffar jag fyra personer i ett av tälten där man arbetar med intensivvård. Det är skademarkören Ems Nydegger och de tre intensivvårdssköterskorna Johan Löfström, Anna Jönsson och Elin Långmo. Ems spelar att hon har kommit in med en bäckenfraktur och kotkompression i ryggen. Jag frågar hur hon blivit omhändertagen.

- Det är intressant att passera en hel vårdkedja och bli "utsatt" för det som jag själv utsätter andra för i mitt dagliga arbete, säger Ems som är undersköterska och dessutom sjukvårdare i Hemvärnet, närmare bestämt i Skärgårdsbataljonen i Göteborg.

Vad tycker du om själva "sjukhuset"?

- Det är genomtänkt och bra det mesta. Enda skillnaden från ett vanligt sjukhus är att det inte finns några riktiga fönster man kan titta ut genom. Annars är det ljust, rent och fräscht, tycker Ems.

Johan, Anna och Elin arbetar alla tre till vardags på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på centrala intensivvårdsavdelningen, C IVA. Jag frågar Johan hur han upplevt arbetet.

- Det är roligt. Här finns så mycket kunskap hos alla som är här och viljan att dela med sig av den är stor. En öppen kommunikation helt enkelt. Det är som att jobba på ett mindre sjukhus, alla de olika delarna och enheterna finns, som på ett stort sjukhus men det är mycket närmare till varandra, säger Johan Löfström.

Mitt besök är över och jag har bara fått en liten inblick och knappt sett en bråkdel. Jag tänker på alla som arbetar i bakgrunden med el, IT, mediciner, koket med mera. Utan alla dessa skickliga personer skulle det inte fungera.

Och känslan jag får är att det är positivt och mycket energi i tälten genom alla människor som finns här. Vad tycker chefen?

- Detta var en värdefull övning, säger Krister Jakobsson som är chef för första sjukhuskompaniet. Nu har vi testat och nu vet vi att det fungerar i stort. Nu ska vi ta hand om alla saker vi upptäckt som kan förbättras så nu är det finlir som gäller, säger han.

Nästa övning är generalrepetitionen inför beredskapen i Nordic Battlegroup. Den övningen sker i Uppsala i mitten av oktober och då kommer hela stridsgruppen samöva.

Fakta och bakgrund om första sjukhuskompaniet

  • Fullt utbyggt så kommer tälten att uppta en yta av fem fotbollsplaner. En av dessa "fotbollsplaner" avser den medicinska delen och resterande fyra logistikdelarna.
  • 137 anställda varav 107 som står i beredskap i NBG 15, som är den första stora uppgiften.
  • Under beredskapen i NBG 15, skall detta kompani ha förmåga att utföra sex till åtta operationer per dygn. Här finns åtta intensivvårdsplatser och 32 vårdplatser för lätt skadade och sjuka. Här finns även en vårdcentral med primärvårdsliknanade uppgifter.
  • För att flytta kompaniet krävs 110 flakytor. Vilket motsvarar ca 40 långtradare.
  • Sjukhuset bygger på modulsammansättning, alltså att det skall kunna byggas mindre enheter och större enheter, efter behov.
  • Sjukhuset är upprättat på ungefär 48 timmar från det att materialet är på plats, men i praktiken man sätta igång och operera redan efter åtta timmar.
  • Kompaniet är uppdelat på fyra plutoner; stabspluton, kirurgipluton, vårdpluton och logistikpluton. Till detta kommer en kvartermästare, en teknisk chef samt en HR-generalist. Några andra personalkategorier som ingår är kirurger, IVA-sköterskor, anestesisköterskor, tandläkare, psykiater, apotekare, mekaniker, förrådsmän, kockar, elektriker, VVS, IT-tekniker och soldater.
  • All personal är färdigutbildad. När de står i beredskap är de anställda av Försvarsmakten, men kommer att vara på sina ordinarie arbetsplatser med tio dygns inställelsetid.

Bakgrund

En tidigare utredning i Försvarsmakten förslog att två kompanier flyttas från Trängregementet i Skövde till Försvarsmedicincentrum vilket också genomfördes 2013-01-30. Det som överfördes är första och andra sjukhuskompaniet med totalt 274 befattningar, bestående av medicinsk och militär personal. Personalen består av många kategorier, uppdelat på heltids och deltidsanställda, ett komplext förband ur personalsynpunkt. Heltidstjänstgörande personal kommer att vara 80 stycken med en ungefärlig fördelning på cirka 40 soldater, och lika många civila specialister, specialistofficerare och officerare med tyngdpunkt på första sjukhuskompaniet