Livgardet öppnade grindarna för ungdomar

Hur svårt är det att hitta olagliga preparat som någon har gömt i en bil? Hur ser en militär observationsplats ut från insidan? Det är frågor som ett hundratal gymnasieelever fick besvarade när de besökte Livgardet förra veckan.

Matilda Holmlund och Sara Hansson Klint från Arlandagymnasiet provar att hålla i ett granatgevär. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater ur 7:e Bataljonen förevisade inbrytning och omhändertagande (av frivillig gymnasieelev). Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Mysfaktorn infann sig snabbt. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Militärpolisens sökhund behövde inte lång tid för att hitta ett gömt preparat i en buss. Det tog desto längre tid för eleverna. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En soldat ur 13:e Säkerhetsbataljonen berättar om hur man arbetar dolt i skogen på dagen och på natten. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En soldat ur 13:e Säkerhetsbataljonen visar hur observationsplatsen ser ut ovanifrån. Under mossan finns det ett litet rum där man kan spana, filma och fotografera det som händer på utsidan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Osama Fahmi gillade dagen på Livgardet och har redan sökt GMU. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under en halvdag fick eleverna i årskurs tre se olika förevisningar, tala med militär personal och prova militär utrustning i ett stationssystem. Vid militärpolisens station fick de som ville söka efter en påse med vitt pulver som gömts i en buss. Därefter visade en militärpolis hur mycket snabbare det går att hitta gömda preparat om man har en sökhund till hjälp.

– Militärpolisens och 13:e Säkerhetsbataljonens stationer var roligast. Vi fick krypa in i säkerhetsbataljonens observationsplats. Det var häftigt att se att dom kunde gömma sig så väl. Jag kommer att söka till den grundläggande militära utbildningen (GMU) nästa år, sa Matilda Holmlund från Arlandagymnasiet.

Under dagen på Livgardet bjöds eleverna även på musik, förevisning av stridshinderbana, inbrytning i hus med omhändertagande av person samt förevisning av Livbataljonens och hemvärnets verksamheter.

– Målet med dagen har varit att visa upp det breda utbud som finns här på Livgardet och hur duktiga våra soldater är. Vi har tidigare varit ute och informerat om Försvarsmakten i dessa skolor, och nu bjöd vi in dem till oss. Jag är nöjd med dagen och hoppas att vi har kunnat intressera våra besökare för det vi arbetar med, sa Sara Skagegård som har varit projektledare för dagen.

– Jag tyckte det var kul och mycket action. Markstrid verkar roligt och jag sökte GMU förra månaden, sa Osama Fahmi från Fredrika Bremergymnasiet.