Ur insats och in i operativa reserven

Insatsen för förbandet FS 26 i Afghanistan närmar sig slutet med stormsteg. För några innebär det att återgå till sina respektive arbeten på andra förband eller någonstans utanför Försvarsmakten. För andra är det bara början. Stommen ur stabs- och understödskompaniet i den svenska kontingenten, Livgardets del av Sjunde bataljonen, sätter under hösten upp den operativa reserven.

Sjunde bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Major Peter Kihl är kompanichef för stabs- och understödskompaniet. Foto: Misha Lindau/Försvarsmakten
Fanjunkare Misha Lindau kommer att ingå i den operativa reserven i höst. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Utrustningen är i stor utsträckning likadan i nationell som internationell tjänst. Foto: Emil Olsson/Försvarsmakten

Den svenska styrkan i Afghanistan har de senaste åren blivit allt mindre men i stor utsträckning ska samma uppgifter lösas. Det gör att både soldater och officerare ofta får dubbla uppgifter och det svenska stabs- och understödskompaniet Papa Lima är just nu rätt upptagna. Vakt och eskort, sjukvård, hundförare, eldledare… och vi är inte ens halvvägs än. Stommen ur kompaniet utgörs av Sjunde bataljonen med funktioner från 13:e säkerhetsbataljonen och 15:e militärpoliskompaniet från Livgardet men även från Göta ingenjörsregemente och Ledningsregementet. Vid det här laget är de ett välövat kompani och i maj avslutar de sin insats i Afghanistan för att påbörja nya uppgifter efter ett kort sommaruppehåll.

När FS 26 avvecklats och soldaterna och officerarna kommit tillbaka från sin semester börjar arbetet igen. Sjunde bataljonen har uppgift att avdela ett skyttekompani till den operativa reserven. Kompaniet ska kunna utföra en rad olika uppgifter och har specialkompetenser som inbrytningsgrupp, anfallsgrupp och understödgrupp med robot 55.

– Den operativa reserven har bland annat uppgift att förstärka Försvarsmaktens internationella insatser och ska kunna skickas till ett insatsområde inom tre till tio dygn. Eftersom det innebär en hög beredskap får man också ersättning för detta, säger fanjunkare Misha Lindau, ställföreträdande plutonchef på vakt- och eskortpluton.

Värmen börjar öka i Afghanistan och arbetsbördan är fortfarande hög för stabs- och understödskompaniet. Major Peter Kihl är kompanichef och han ser insatsen som ett bra sätt att förbereda kompaniet för kommande uppgift. I Sverige är han ställföreträdande kompanichef för 74:e kompaniet i Sjunde bataljonen och han planerar också att avdela soldater till den operativa reserven. Han har en tydlig bild av vilken sorts soldat som passar där.

– Att ingå i den operativa reserven ställer höga krav på varje enskild soldat. Man måste vara flexibel, jobba bra i grupp och framför allt ha möjlighet att ta initiativ inom rätt ramar, säger Peter.

Den operativa reserven är prioriterad och det kommer att innebära personalrörlighet inom den Sjunde bataljonen. Att några av Peters soldater eventuellt går över till den operativa reserven stör honom inte.

– Det är ett naturligt steg i soldatens individuella utveckling. Jag räknar med att få vakanser i höst och förhoppningsvis kommer jag att kunna rekrytera nya soldater, till exempel stormpionjärer, mekaniker och lednings- och logistiksoldater, säger Peter.