Tankning i fjällmiljö

Nya förmågor tränas upp

Förberedelserna inför Nordic Battlegroup (NBG) är i full gång. För många innebär det att träna upp helt nya förmågor.

Foto: John Engström/Försvarsmakten
Foto: John Engström/Försvarsmakten

För att helikopterenheten som ingår i NBG ska kunna verka i ett insatsområde så länge som krävs är det nödvändigt att det finns resurser så att de inte behöver åka tillbaka till basen för att fylla på med förnödenheter. Förutom den fasta landningsplatsen behövs en tillfällig plats där helikoptrarna bland annat kan tankas upp och förses med ammunition. De som har till uppgift att lösa det här vid insats och som börjat att bygga upp förmågan är 234:e underhållsplutonen vid F 21.

− Det är en av de uppgifter vi ska lösa i NBG och plutonen har tidigare inte haft den förmågan, säger plutonchef Erik Grönberg.

Nyligen avslutades en två veckors fjällflygövning i Abisko där underhållsplutonen fick möjlighet att samöva med delar av helikopterflottiljen.

− Det är väldigt viktigt att öva tillsammans. Vi har fått träffa dem och tagit det första steget i att bygga upp den nya förmågan.

Vid fjällflygsövningen fanns en fast landningsplats för helikoptrarna där de försågs med förnödenheter. Under året kommer underhållsplutonen att träna på att skapa tillfälliga landningsplatser och förhoppningen är att genomföra sådana övningar efter sommaren.