Med sikte på jobb i Försvarsmakten

I slutet av januari ryckte de in på P 4 Kvarn och är nu två månader in i sin grundläggande militära utbildning, GMU. Så gott som alla rekryter som är kvar i gruppen har nu sökt till olika befattningsutbildningar. Två av dem är Niklas Gren och Daniel Viklund som är positiva till sin framtid i Försvarsmakten.

Daniel Wiklund från Härnösand och Niklas Gren från Gävle är två av rekryterna på GMU som nu genomförs på P 4 Kvarn Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Kompetensprov i skjutning under skyddsvaktsutbildningen Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Rekryterna har sökt befattningar för att fortsättta jobba i Försvarsmakten Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Momentet skyddsvakt innehåller flera examinationer som alla måste vara godkända för att rekryterna ska bli godkända på GMU Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

Både Niklas och Daniel trivs bra med den militära utbildningen men minns också det som varit kämpigt, framförallt omställningen i början av utbildningen.
- Att komma in i rutinerna med tidiga morgnar och sena kvällar var jobbigt. Och den ständiga stressen. Vi är alltid jagade av klockan och har tidspress på oss i allt vi gör, säger de.

I kontrast till de jobbiga stunderna har de fått mycket positivt med sig under sin tjänstgöring. De framhäver kamratskapen som skapats i gruppen som unik och säger att det nu nästan känns som hemma på Kvarn.
- Man kommer varandra väldigt nära, nu har vi legat inne i ungefär två månader men det känns som att vi känt varandra nästan hela livet.

Att det är viktigt att träna ordentligt före GMU är något rekryterna fått bekräftat, men givetvis är det tufft även om de förberett sig.
- Jag är ju väldigt glad att jag har tränat så pass mycket innan, för annars hade det blivit en chock. Men det är ju svårt att vara helt förberedd, belastningen är det nog inte så många som är beredda på, säger Niklas.

Idag har rekryterna genomfört kompetensprov i skjutning som ingår i momentet skyddsvaktsutbildning. Momentet innehåller flera examinationer som varje rekryt måste klara för att bli godkänd, både på momentet och i slutänden sin GMU.
- Teoriexaminationen i skyddsvakt var ganska svår, för det är mycket att hålla koll på som man kanske inte tänker på, till exempel juridik och sådant. Det ligger mycket bakom handlingarna man ska utföra, så man får tänka efter en del, säger Niklas.
Daniel håller med och tillägger att den här delen med skjutning varit desto enklare och menar att de fått öva så pass mycket på att skjuta under utbildningen att de känt sig trygga med examinationen.

Så gott som alla i gruppen har nu sökt befattningar för fortsatt tjänstgöring. Inriktningen för dem som gör denna GMU- omgång är deltidsbefattningar och de flesta har också sökt det. Niklas och Daniel har dock sökt heltidstjänster, Niklas på K3 i Karlsborg och Daniel på P 4.
- Vi känner nu att vi vill göra det här på heltid, så vi har sökt och så får vi se. Men de flesta har sökt deltid och vill ha en civil karriär i huvudsak, men fortsätta tjänstgöra i Försvarsmakten vid sidan av.

Efter GMU kommer rekryterna, förutsättningsvis att de är godkända, få en provanställning hos Försvarsmakten och under den genomgår de utbildningen till den befattning de sökt. För den som sökt som deltidssoldat görs en tjänstgöringsplan för när man kommer att vara i aktiv tjänst.
- I början tyckte vi att det var lite otydligt om vad som händer sedan och hur det går till att söka. Men efter att vi sa ifrån om att vi ville ha mer information har vi fått det. Det har kommit hit personal med kunskap om rekrytering och haft genomgång med oss, säger Niklas.

Killarna har nu cirka en månad kvar på sin GMU och den sista delen är en övning som kallas ”Aldrig ge upp” där rekryterna får tillämpa det de lärt sig under hela utbildningen.
- Lite nervöst är det väl, men det ska nog gå bra!