20 år efter folkmordet i Rwanda

- Dallarie vill fortfarande göra skillnad

Han är en av dem som försökte förhindra folkmordet på nära en miljon tutsier i Rwanda på 1990-talet. I dag är den pensionerade FN-befälhavaren grundare av och aktiv i organisationen ”The Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative” som vill stoppa utnyttjandet av barn i väpnade konflikter. I dagarna besöker han Sverige och Livgardet.

Roméo Dallaire (i mitten) kom tillsammans med Evariste Karambizi, chef för utbildningsavdelningen på UNITAR (t.v) och Shelly Whitman från The Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative (t.h) till besöket på Swedint. De togs emot av Swedints Lena Persson Herlitz (tvåa t.v) och Jan Dunmurray (tvåa t.h). Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Under sitt Sverigebesök gör Roméo Dallaire ett informellt besök på Swedint på Livgardet. Samtalen kommer att handla om möjliga samarbeten i framtiden och om FN:s utbildnings- och forskningsinstitut UNITAR (United Nations Institute for Training and Research). 

- All kommunikation med veteraner som varit ute i fält är livsviktigt för att kunna lösa de konflikter vi har i världen. Ingen har ännu svaren men ju mer vi söker och ju mer erfarenhet vi utbyter med varandra, desto närmare kommer vi svaren, säger Roméo Dallaire. 

Att stoppa rekryteringen av barnsoldater har blivit en livsuppgift för Roméo Dallaire. Det kommer att ta tid, och han tror inte att det kommer att hända under hans livstid.

Kurs i ämnet på Swedint

”The Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative” vill ge militära, polisiära och fredsbevarande styrkor verktyg att kunna sätta stopp för utnyttjandet av barn som soldater. Under 2014 kommer FN-kursen ”Child protection”, at genomföras på Swedint, en utbildning som beskrivs som en ”utbildning av utbildare”. Tanken är nämligen att kursdeltagarna, som kommer från hela världen, ska ta med sig sina nya kunskaper ut till de konfliktområden där det finns barnsoldater för att på plats sprida kunskapen vidare inom sina egna nätverk och utbildningscentrum.

- Utbildningen syftar främst till att medvetandegöra poliser och soldater om de verktyg som finns tillgängliga för att försöka förhindra rekrytering och nyttjande av barnsoldater. Swedint har erfarna och kunniga instruktörer som gärna utbyter erfarenheter med experterna inom "The Dallaire Child Soldiers Initiative" i syfte att bidra till att utveckla utbildningen, säger Lena Persson Herlitz, chef på Swedint. 

Vill göra skillnad

Enligt FN:s barnfond Unicef finns det uppskattningsvis cirka 300 000 barnsoldater världen över. Roméo Dallaire såg hur barnsoldater utnyttjades vid folkmordet 1994, och han har själv stått öga mot öga med ett barn som höll i en AK-47:a.

- Armén är mitt liv. Jag har sett och upplevt hur oerhört ineffektiva vi har varit tidigare i historien. Jag vill göra en skillnad, och det här hjälper mig. Detta, terapi och nio piller om dagen, säger Roméo Dallaire.