Luleå Kallax flygplats stängd

Flygplatschef Lars Soini har tagit beslut att stänga Luleå Kallax flygplats från klockan 17.30.

Just nu pågår felsökning och det är i nuläget för tidigt att dra några slutsatser vad felet beror på.

Tiden för stängning är tagen med hänsyn till att den planerade landningen av civiltrafik ska kunna genomföras innan det meteorologiska mörkret infaller kl 17.50.

Varken militär eller civil flygtrafik har påverkats under dagen eftersom ljusen tänds när mörker infaller.

Felet upptäcktes under rutinkontroll. Varje dag genomför flygplatstjänsten kontroll av bansystemet, det vill säga start- och landningsbanan med taxivägar. Vid kontroll av land- och navigeringshjälpmedel, skyltar och banljus upptäcktes det att cirka 50 % av banljusen inte var i funktion.

Detta rapporterades enligt rutin och klockan 06.26 gick Luftfartsverket ut med information vad som gäller för Luleå Kallax flygplats.

- Det är första gången jag måste ta detta beslut på grund av det aktuella felet. Det är i nuläget omöjligt att ge en prognos när felet är avhjälpt. De som reser under dygnets ljusa tid påverkas inte, säger Lars Soini.

Karta