Banar väg för modernisering

Internationell luftförsvarskonferens - svensk premiär

– Att lära av varandra och förbättra dagens luftvärn, så sammanfattar Stefan Jönsson, chef för luftvärnsregementet i Halmstad, syftet med den just genomföra internationella konferensen IAMD – Integrated Air & Missile Defence 2014.

Såväl radio som press rapporterade om den internationella luftförsvarskonferensen. Här intervjuas överste Stefan Jönsson, chef för det svenska luftvärnet.
Såväl radio som press rapporterade om den internationella luftförsvarskonferensen. Här intervjuas överste Stefan Jönsson, chef för det svenska luftvärnet. Foto: Carl M Sjöstrand

Drygt 80 deltagare, representerande 17 länder från USA till Australien, hade tagit sig till Luftvärnsregementet i Halmstad och IAMD-konferensen för att byta kunskaper. Sverige har deltagit under flera år, i olika länder. De senaste åren har vi även bidragit med föreläsare och i år var det premiär att genomföra den internationella konferensen om missilförsvar och luftvärn i vårt eget land.

– Man kan kalla det för en internationell fack- och funktionsmässa, konstaterade överste Jönsson, glad över att få vara värd för en så stor och högaktuell konferens.

– För oss ligger ju detta rätt i tiden eftersom vi nu påbörjar en modernisering av svenskt luftförsvar.

I slutet av 2013 kom beslutet att anskaffa ett nytt korträckviddigt robotsystem till det svenska luftvärnet. IRIS-T eller robot 98 som den heter i Sverige, finns redan i Flygvapnet som jaktrobot under vingarna på JAS 39 Gripen – skillnaden är att den i Luftvärnet sätts i en lavett och avfyras rakt uppåt.

Nästa steg i moderniseringen kommer när vårt medelräckviddiga robotsystem 97 ”Hawk” skall bytas ut kring år 2020. Systemet är från 1960-talet och har modifierats flera gånger. En utredningsgrupp sätter nu igång arbetet att ta fram ett nytt system, som helst ska kunna mycket mer än nuvarande system. Kryssningsmissiler och ballistiska robotar ska ersättaren klara, en kapacitet som i dag saknas i Sverige.

– Patriot har blivit ett begrepp men det är mycket dyrt och inte längre det modernaste systemet. Det finns ett antal olika toppmoderna alternativ som kan vara mer kostnadseffektiva, som vi tittar på i dag, förklarar överstelöjtnant Mattias Elfström, projektledare för IAMD-konferensen vid Luftvärnets stridsskola.

Även massmedier visade intresse. Frågorna var mycket kopplade till de nya tänkbara missilhoten och vikten av att kunna försvara större befolkningscentra.