Vägen till jobb i Försvarsmakten

Att vara på yrkesmässor och informera elever om hur det är att jobba i Försvarsmakten är en del för att lyckas med den framtida rekryteringen till Ing 2:s insatsorganisation. Syftet med yrkesmässorna är att informera eleverna om hur vägen till ett jobb inom Försvarsmakten kan gå till samt vad Försvarsmakten har för uppgifter, både här i Sverige och utomlands.

Försvarsmaktens monter lockade många intresserade. Foto: Charlott Lindholm/Försvarsmakten
Emma Andersson berättade om sina erfarenheter som soldat vid Ing 2. Foto: Charlott Lindholm/Försvarsmakten

De senaste månaderna har Ing 2 deltagit på mässor runt om i hela Jönköpings län och just den här dagen var det Erik Dahlbergsgymnasiets tur, där mässan besöktes av närmare 1800 elever från Jönköpings kommunala skolor, friskolor i kommunen och skolor från Vaggeryd. Det var ett stort intresse från eleverna att besöka Ing 2:s monter där yrkesinformatörer från förbandet stod beredda att informera och svara på de frågor som fanns. Frågorna var varierande men de flesta handlade om den grundläggande militära utbildning, GMU, och fortsättning till anställning inom Försvarsmakten. 

Louise Karlsson, som snart skulle ta studenten, var mycket motiverad att göra GMU och därefter fortsätta vägen till att bli soldat.

– Jag gillar att arbeta med kroppen och ha ett fysiskt arbete, sedan vill jag jobba med något som bidrar med kompetens och nytta för samhället, berättade hon.

Ett varierande yrke skapar intresse

Louise berättade att hon har varit på många yrkesmässor där hon har fått mycket bra information om Försvarsmakten och hur rekryteringen går till. Hon berättade också att hon sökt information själv på Försvarsmaktens hemsida och på de olika förbandens Facebook-sidor.

– Jag vill ha ett varierande yrke som inte blir monotont och som dessutom ökar mina kunskaper. Jag tror också att utbildningen kommer att öka min samarbetsförmåga, säger Louise.

Rekryteringskoordinatorn på Ing 2, Louise Sparr, berättade att de mässor som Ing 2 deltagit på har gett bra resultat då många intresserade har skrivit in sig i Försvarsmaktens intressedatabas. Vilken bland annat är till för att underlätta de intresserades informationsbehov.

– Fast det är alltid det personliga mötet med den intresserade eleven som ger bäst resultat, säger Louise.

Den grundläggande militära utbildningen som genomförs vid Ing 2 till hösten startar 15 september. Mer information och hur du kan söka till den omgången kommer publiceras på Försvarsmaktens rekryteringssida längre fram.Vill du också träffa Försvarsmakten? Passa då på att besöka oss på Försvars- & Blåljusdagen den 26 april på Hovrättstorget i Jönköping.