Två veckor vapenvård

"Funktionsduglig, hel och ren" är ledorden för alla som vårdar Försvarsmaktens vapen. Häng med när 13:e telekrigbataljonen genomför utbildningen "Vård FM" på Ledningsregementet.

”Funktionsduglig, hel och ren", repeterar fanjunkare Anders Back, kvartermästare på 132.Telekrigkompaniet. Orden genomsyrar hela Vård FM – ett utbildningspaket som ska ligga till grund för vården av materielen i Försvarsmakten. Foto: Ulrika Tauberman/Försvarsmakten
Utbildningen fokuserar på hur man håller materielen i ett gott skick för att öka dess livslängd. ”Vården utförs i förebyggande syfte, både före och efter användning”, säger fanjunkare Anders Back, som leder den två veckor långa utbildningen. Foto: Ulrika Tauberman
”De flesta har redan kunskapen om hur man gör, men det är bra att få en enad bild. Repetitionen blir ju en kvalitetsstämpel.” Säger korpral Victor Edström som är deltagare under utbildningen. Foto: Ulrika Tauberman
Vapenvården delas in i daglig tillsyn och särskild tillsyn. På bilden genomförs särskild tillsyn av en Kulspruta 90 Foto: Ulrika Tauberman
Utöver vapenvård innefattar utbildningen även vård av fordon, optik och besök på Ledningsregementets olika vårdanläggningar. Foto: Ulrika Tauberman

Klicka på bilderna för att se dem i större format.