Gripen brinner – om och om igen

Brandövnings-mockup invigd på R3-skolan

Vid R3-skolan i Halmstad finns nu en attrapp av en JAS 39 Gripen som går att elda på och inuti om och om igen. Det är en så kallad brandövnings-mockup, ett tekniskt avancerat övnings- och utbildningshjälpmedel, som är unik i världen.

Brand startas med en enkel knapptryckning på en fjärrkontroll. Chefen för Luftstridsskolan inviger R3-skolans mockup. Foto: Björn Levin/Försvarsmakten

Måndagen den 17 januari invigde chefen för Luftstridsskolan, överstelöjtnant Torbjörn Eriksson R3-skolans nya brandövnings mock-up.
Den är framtagen och tillverkad i Holland av företaget Haagen och har formen av en JAS 39 Gripen. Invigningen inleddes med att chefen för Luftstridsskolan klippte det blå-gula bandet varpå en brand startade och en insats med räddningsfordon och brandpersonal genomfördes.

Efter insatsen demonstrerade kapten Sune Berlin för åskådarna vilka olika bränder som kan startas på mockup

Brand-mockup manövreras enkelt med en fjärrkontroll och nya bränder/omtädningen genomförs med ett enkelt knapptryck. Mockupen kan ”tiltas” i olika läge och därmed simulera olika typer utav haverisituationer. Realismen ökar då brandförloppet sker på de platser på attrappen där brand ofta uppstår vid ett verkligt haveri. Med tidigare övningssätt blev resultatet ofta en ”storbrand”.
För insatsledaren som övas innebär detta att hon/han under framkörning måste göra ett mer taktiskt bedömmande hur insatsen ska genomföras beroende på var det brinner på mockupen jämfört med hur det övades med de äldre attrapperna.

En annan mycket stor fördel med den är att den är betydligt miljövänligare än de sätt som tidigare använts vid brandövning. Ett exempel på miljövänligheten är att en övning som krävde cirka 300 liter flygfotogen med de äldre attrapperna kan med den nya mockupen genomföras med ca 30-50 liter flygfotogen. En ny brand kan omedelbart startas med fjärrkontrollen vilket medger att förberedelsetiden mellan brandmomenten minskat avsevärt.

Ett antal inbjudna gäster fanns på plats bland annat två före detta chefer för R3-skolan, som berättade att ett nytt brandövningsobjekt har länge varit behövd.

R3-skolan har med denna utveckling av sin brandövningsplats tagit ett stort kliv framåt och kan nu genomföra mer realistiska övningar på ett mycket miljövänligt vis.

R3 står för räddning, röjning och reperation och är en funktion inom flygvapnets insatsförband med uppgifter på militära flygplatser och flygbaser.

R3-skolan är en enhet under Luftstridsskolan och utbildar och övar all personal inom R3-funktionen.