Försvarsmakten stödjer polisen vid insats i Värnamo

Ing 2 har i uppgift att understödja polisen med ammunitionsröjningen som nu genomförs i en villa i Värnamo.

Uppgiften är att understödja polisen med att röja den ammunition som finns i villan. Det innebär att Göta ingenjörregementet, Ing 2, tillsammans med Swedec ska identifiera, omhänderta och avtransportera materielen.

Personalen som är på plats har hög utbildning och lång erfarenheter inom ammunitionsröjning vilket innebär att de har hög säkerhetsmedvetenhet.

Uppgiften sker inom "Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet".

Frågor avseende insatsen hänvisas till Polisen i Jönköpings län.