En stor upplevelse

Tjugofyra sjömän avslutade idag sin gruppbefälsutbildning. Kursen, som är den första i sitt slag i marinen, är en satsning på att göra de mest erfarna sjömännen till ännu bättre ledare och i förlängningen vässa besättningarna på stridsfartygen.

Nio sjömän med vässad ledarskapsförmåga.
Nio sjömän med vässad ledarskapsförmåga. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Kursen består av flera olika delar som alla syftar till att utveckla sjömännens ledarskapsförmåga. Några förutsättningar för att bli en bra ledare är att man själv har reflekterat och funderat kring vem man själv är och hittat sin ledarstil.  Presentationsteknik och att träna på att tala inför andra människor var viktiga ingredienter i kursen.

Nöjda elever som hittat sig själva

Nio av eleverna kom ifrån Tredje sjöstridsflottiljen och går nu tillbaka till sina respektive fartyg, med ännu bättre förutsättningar att leda och utbilda yngre kollegor. Jesper Andersson från korvetten HMS Malmö och Olof Trossö från minröjningsfartyget HMS Vinga var två av eleverna.

- Kursen var helt klart annorlunda mot vad jag trodde. Det var mycket mer funderande kring vem man själv är och vad man drivs av, än vad jag trodde från början. Riktigt värdefullt, säger Olof Trossö.

I en fartygsbesättning jobbar man som ett lag, från fartygschef ner till sjöman. trots att man har olika deluppgifter jobbar man mot samma mål och är beroende av att var och en gör sitt. Man måste dessutom vara beredd att hjälpa till där det behövs, oavsett grad eller tjänst ombord. Hårt arbete kopplat till ibland lite sömn, ställer hårda krav på ledarskapsförmågan. Något som kapten Johan Cederström, sekond på HMS Malmö, skriver under på:

- Att jobba nära varandra under ibland svåra förhållanden är utmanande. Jag är mycket glad över att flera av våra mest erfarna sjömän fått gå utbildningen och därmed kan ta större ansvar ombord. Det kommer att höja effektiviteten i besättningen, avslutar Johan Cederström