Det går bra

Major Johan Lindqvist är en av fyra svenskar som bor på den amerikanska förläggningen Camp Mike Spann utanför Mazar-e-Sharif. Han och hans kollegor agerar mentorer till chefer och instruktörer på den afghanska arméns ingenjörsskola (ANA Engineer School). I april avvecklas förläggningen Camp Mike Spann och Johan och hans kollegor blir de sista svenskarna som tjänstgör där.

På den afghanska ingenjörsskolan (ANA Engineer School) utbildas en rad olika tekniska befattningar inom den afghanska armén. Major Johan Lindqvist är mentor och verkar utifrån Camp Mike Spann som är samlokaliserat med ingenjörsskolan.
– Det finns mycket att göra men tempot är annorlunda från det vi är vana vid i Sverige, sade Johan Lindqvist Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
På den afghanska ingenjörsskolan (ANA Engineer School) utbildas en rad olika tekniska befattningar inom den afghanska armén. Major Johan Lindqvist är mentor och verkar utifrån Camp Mike Spann som är samlokaliserat med ingenjörsskolan.
En skylt som numera är rätt vanlig att se på den afghanska ingenjörsskolan. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
På den afghanska ingenjörsskolan (ANA Engineer School) utbildas en rad olika tekniska befattningar inom den afghanska armén. Major Johan Lindqvist är mentor och verkar utifrån Camp Mike Spann som är samlokaliserat med ingenjörsskolan.
Johan Lindqvists officiella titel är "director traning and education". Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

En ung afghansk officer står och huttrar. Han har dragit upp sin sjal över ansiktet för att slippa frysa. Under natten har temperaturen sjunkit till -20°C och det knarrar under kängorna när man försöker gå i det tjocka snötäcket.
– Detta är de tio värsta dagarna på året, säger en annan afghansk officer, snart blir det varmt igen.
Trots kylan genomförs utbildningar på den afghanska ingenjörsskolan.

På ett avspärrat fält håller en afghansk underofficer på att ta på sig en bombdräkt. I dag ska han examineras från en kurs i att ta oskadliggöra hemmagjorda sprängladdningar, även kallade improvised explosive devices (IED). Med en bombsökare i handen som han för fram och tillbaka kommer han närmre och närmre den plats där man tror att det finns sprängladdning begravd. Minsökaren ger ifrån sig ett pipande ljud och det han stannar till. Bombsökaren har gett utslag på ett föremål som bara är en meter framför honom. Två afghanska instruktörer följer minsta steg. De antecknar hans tillvägagångssätt minutiöst i sina protokoll.

Major Johan Lindqvist är mentor på den afghanska ingenjörsskolan och kommer att vara kvar tills förläggningen avvecklas i april.
– Det kommer att finnas mentorer kvar men de kommer att utgå från Camp Marmal, säger Johan.
Camp Mike Spann är en amerikansk förläggning som legat på ett område inuti den afghanska förläggningen Camp Shaheen där även ingenjörsskolan ligger. När den amerikanska förläggningen avvecklas upplåts utrymmet till afghanerna. Ingenjörsskolan genomför alla möjliga tekniska utbildningar och Sverige har genom åren bland annat bidragit med vår kompetens inom minröjning.

– När vi började här på skolan för några år sedan var vi en ganska stor grupp av mentorer som praktiskt utbildade alla afghaner och gav dem grundläggande utbildning . Därefter gick vi mot att utbilda instruktörer och ge dem mer specifik kunskap, till exempel minröjning. Sedan fick instruktörerna hålla utbildningarna. I den fasen vi är i nu är vi främst rådgivare. Vår målsättning är ju att det ska fungera när vi lämnar, säger Johan.

– Afghanerna gör ett bra jobb. De grundläggande utbildningarna klarar de helt själva och gör det enligt sitt sätt, sin kultur och sina bedömningsgrunder. Det fungerar bra och vi behöver inte stödja den sortens utbildningar. När det kommer till utbildningar i EOD och IEDD (Explosive Ordnance Disposal och Improvised Explosive Device Disposal) så har de inte kommit lika långt och det är också en av anledningarna till att det läggs mycket fokus på den sortens utbildningar. Det är första gången de utbildar själva i EOD och det går bra, resultatet är lika bra som när kollegor från andra länder och inhyrda instruktörer utbildar, säger Johan.

Den afghanska underofficeren med bombdräkt ligger på knä med en målarpensel i handen. Försiktigt borstar han bort snö från ett misstänkt föremål. Det visar sig att han har hittat den hemmagjorda sprängladdningen utan att ha utlöst några fällor.