Försvarsmakten utreder Norges avhopp från archersamarbetet

I december förra året beslutade Norge att dra sig ur samarbetet med artillerisystemet Archer som inleddes 2007. Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, gör nu en gemensam analys för att se vilka konsekvenser det avbrutna samarbetet kommer att få.

NORGE 20120314. En Archer uppställd för skjutning. Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 14 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 – 21 mars. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten .
NORGE 20120314. En Archer uppställd för skjutning. Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 14 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 – 21 mars. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten .
Archer i skjutställning. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

- Att Norge avbryter archersamarbetet med Sverige är en motgång och det var överraskande. Samtidigt bygger inte det nordiska försvarssamarbetet och vår relation med Norge enbart på vad som händer i ett enskilt projekt, säger Peter Fredriksson, chef för sektionen för internationella relationer vid Högkvarterets ledningsstab.

Det pågår fortfarande ett sjuttiotal långsiktiga samarbetsprojekt inom försvarsområdet mellan Sverige och Norge. Några exempel är inom utbildning, övningsverksamhet, ubåtsräddningstjänst, gemensamt nordiskt transportflyg och så kallad Cross Border Training där länderna genomför övningar inom varandras luftrum. Dessutom tjänstgör två norska officerare i den svenska försvarsmaktens högkvarter och en på det nordiska gendercentret på Swedint på Livgardet. I Norge finns en svensk officer på plats för att ytterligare främja samarbetet länderna emellan.

- Om det norska avhoppet kommer att innebära några fördyringar för Sverige får analysen utvisa säger Peter Fredriksson.

Den myndighetsgemensamma konsekvensanalysen som Försvarsmakten nu gör tillsammans med FMV avseende Norges uppsägning av archerprojektet ska redovisas för Regeringskansliet i slutet av januari.