Redo för Afghanistan

Leran skvätter runt kängorna när de svenska soldaterna hoppar ut ur sina skottsäkra jeepar. Bakom dem stängs ett par gallergrindar av soldater i utländska uniformer. De svenska soldaterna och chefen för FS26 blir invisade i en byggnad där de ska få träffa guvernören.

Överste Micael Berner och militärtolken Marie Skoog rättar till utrustningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efter mötet utvärderar man tillsammans. Foto: Björn Westerdahl, Försvarsmakten
Överste Micael Berner, chef för FS26. Foto: Björn Westerdahl, Försvarsmakten

Det kunde ha varit i Afghanistan, men soldaterna befinner sig fortfarande i Sverige. Snart ska de åka ner och ta över det svenska ansvarsområdet.

– Vi började öva i maj och nu är vi redo för insats. Det är bara lite detaljer som behöver kompletteras och finputsas innan vi åker, säger överste Micael Berner, chef för Livgardets sjunde bataljon och tillika chef för FS26.

Vid sin sida har han militärtolken Marie Skoog som studerat på Försvarets tolkskola för att kunna arbeta som tolk i Afghanistan.

– Jag har studerat dari sju dagar i veckan från klockan sex på morgonen till klockan nio på kvällen i två år. Nu ser jag ser fram emot att få arbeta skarpt med nya kollegor, säger hon.

Möte med guvernören

Marie Skoog, Micael Berner och ett par soldater går uppför en trappa och in i ett svagt upplyst rum där de träffar den spelade guvernören. De hälsar sedvanligt och Marie översätter medan de blir serverade te. Guvernören vill bland annat veta hur det svenska styrkebidraget kommer att se ut i framtiden och vad som händer efter 2014. Efter en timmes möte gör man paus för lunch och utvärdering.

– FS26 blir det sista stora bidraget för Sveriges räkning där vi samarbetar operativt med Norge, Finland och Lettland. Därefter minskar det svenska bidraget från cirka 300 personer till cirka 50, säger Micael Berner.

Hög flexibilitet

Inriktningen för hur bidraget i Afghanistan ska se ut och verka har förändrats en del under de senaste missionerna berättar Micael Berner. Men det oroar honom inte eftersom Livgardets sjunde bataljon, som utgör grundstommen i FS26, är ett flexibelt förband.

– Jag känner mig mycket nöjd med förbandet och de ingående nationerna. Personalen är professionell och har en god förbandsanda och en hög flexibilitet.

Operativ reserv

Det är dock inte alla inom sjunde bataljonen som åker till Afghanistan. Kvar hemma stannar delar av 74:e och 72:a kompaniet. Under tiden som kollegorna är i Afghanistan kommer de att arbeta med rekrytering, träning och utbildning.

– Ett stort fokus kommer även att ligga på den operativa reserven som vi ska bemanna från och med den första januari 2015. Det är en beredskapsresurs som ska finnas tillgänglig nationellt och internationellt om något händer, säger Micael Berner.

Den del av Livgardet som bemannar insatsen i Afghanistan kommer att återvända under våren 2014.