Ytterligare fyra skarpa minor oskadliggjorda

De tre minlinjerna fälldes av Ryssland mellan 1915-1916 utanför Norrtälje. Syftet var att skydda den mycket viktiga handelstrafiken mellan Sverige och Finland från tyska raidföretag. Nio dagars minjakt i dessa tre minlinjer är nu till ända och 42:a minröjningsdivisionens tre minröjningsfartyg ligger nu förtöjda på Berga.

Niklas Larsson har spenderat ett antal timmar framför skärmarna. Nu väntar ett antal dagar ledigt. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Minröjningsfartygen är åter igen förtöjda på Berga. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Totalt är 14 skarpa minor röjda med bud på fler. I området så fälldes 752 stycken minor och bedömningen Försvarsmakten gör idag är att cirka 100 till 150 minor finns kvar. Minröjning är tidskrävande och men när väl en mina har identifierats så tar det endast cirka trettio minuter med en kompetent besättning innan minan är oskadliggjord.

– En mycket bra operation och jag är stolt över vad min besättning åstadkommit. God analys, bra väder, bra sonarkompetens och högutbildad personal har varit framgångsfaktorerna, säger Jenny Ström, fartygschef ombord på HMS Kullen.

Området där minlinjerna är lokaliserade är stort och enligt analysen av det underlag som Sverige fått av Ryssland, så lades 752 minor ut i området. Underlaget har analyserats och en rysktalande specialistofficer har översatt. Detta har inneburit att syftet med mineringen och mycket annan nyttig information har kunnat utläsas.

– I minlinjen som vi varit i och bedrivit minjakt, har underlaget stämt mycket bra. Minorna som vi hittat och oskadliggjort är helt intakta förutom att de tappat flytförmågan. Skulle all växtlighet putsas bort skulle minorna kunna tolkas som nya, säger Niklas Larsson som är sonarofficer ombord på HMS Ven.

Under den nio dagar långa operationen så har ett stort område sökts av men arbetet är inte avslutat än.

– Sjötrafiken i detta område är intensiv. Många stora fartyg passerar här varje dag. Idag så utgör inte minorna någon fara för handelstrafiken men om de hanteras på ett felaktigt sätt så kan det innebära livsfara, säger Jenny Ström.

Minröjningsfartygen planerar i dagsläget inte att komma tillbaka till området under detta år. Att röja skarpa minor är en del av vardagen på 42:a minröjningsdivisionen och beredskapen finns alltid om eller när minor dyker upp och utgör en fara.