Tillikabefattning - arbetsdykare

”Förste maskinisten kallas till bryggan” ljuder ut i högtalarna ombord på fartyget. Det verkar som om det är strul med sonaren. Den kan inte surras ordentligt vilket gör att fartyget inte fungerar till 100 procent. Torrdräkten och tuberna dukas fram, det är dags för arbetsdykaren att jobba.

Jonny Engberg och de andra dykarna har även ett dyk på eftermiddagen. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Cirka femton minuter från örlogshamnen ligger dagens dykplats. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Alla sjömän och officerare kan söka utbildningen som arbetsdykare. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten

Ombord på flottans fartyg så finns det många tillikabefattningar. En tillikabefattning är ett extra ansvarsområde som sträcker sig utanför det man jobbar med i vanliga fall. Arbetsdykare är ett sådant ansvarsområde.

Utbildningen för att bli arbetsdykare sträcker sig över sju veckor och innan du får påbörja utbildningen så testas din förmåga att passa som arbetsdykare.

­– Testerna var hårda, kanske hårdare än jag hade förväntat mig. Jag tycker ändå att det som testades var relevant, eleven får en inblick om vad som kommer att hända under utbildningen och därmed sker färre avgångar när utbildningen är igång säger Jonny Engberg.

De första två veckorna av utbildningen tränas elevernas vattenvana, man ska känna sig bekväm i vattnet och inte få panik när man inte har fri tillgång till syre. Man drillas i hur utrustningen fungerar och många av dygnets timmar spenderas i torrdräkt, mask och med dykapparat på. Under utbildningen så genomförs cirka 60 dyk.

Som arbetsdykare ombord på ett fartyg så kommer du genomföra dyk för att till exempel kontrollera fartygets skrov eller utrustning som befinner sig under ytan. Den tid då inte din dykkompetens behövs så jobbar du med dina huvudarbetssysslor, exempelvis köra fartyget.

– Det är en intensiv utbildning som jag upplevde som mycket nyttig och rolig, jag ångrar inte att jag gick utbildningen. Att få dyka på arbetstid känns som en förmån även fast de flesta dyk är långt ifrån ett revdyk i Indiska oceanen. Ofta är det kallt, mörkt och ingen sikt, så det krävs att du kan jobba i dessa förhållanden för att klara tillikabefattningen som arbetsdykare, säger Jonny.

Varje år genomförs ett årsprov för att vara en godkänd arbetsdykare. Årets prov är klart, med blött hår och kalla fingrar färdas Fjärde sjöstridsflottiljens arbetsdykare tillbaka mot basen på Berga. Samtliga är godkända och nu väntar ett år av arbetsdykeri innan nästa årsprov står på schemat igen.