Med styrka och lugn mot 2014

GMU utvecklas och finslipas varje år för att bli ännu bättre. Ett sjuttiotal GMU-chefer och instruktörer som ska genomföra GMU 2014 har nyligen varit samlade i Halmstad för att utbyta erfarenheter och introduceras till nästa års nyheter – bland annat den extra utbildningsveckan.

Närkampsutbildningen under GMU synades i sömmarna – ett viktigt men komplext utbildningsmoment. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Deltagarna följde intresserat närkampsförevisningen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Ordning och reda kännetecknar GMU så här långt, säger Max Johansson, SSS. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det är en prestation att ha lyckats med samsynen och konceptet kring GMU, tycker Magnus Söderström, I 19. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Den är välkommen, konstaterar Max Johansson, kompanichef på Sjöstridsskolan, SSS. Nu kan vi dra ner på tempot inledningsvis för att underlätta övergången mellan det civila och militära livet.
– Den kommer förmodligen att sänka stressen både hos rekryter och befäl, tillägger Magnus Söderström, kompanichef på I 19. Alla vill ju så mycket i början, och tänker inte på att det kommer en fortsättning efter GMU. Rekryten kan och ska inte vara fullfjädrad soldat redan efter GMU.

Bättre upplevelse- minskade avgångar

Just nu ligger fokus i utvecklingen av GMU på tre områden – ett bra möte med Försvarsmakten, reducering av skador och bättre yrkesvägledning under GMU. I slutänden handlar det om att minska avgångarna från GMU, och att fler ska välja ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten.
– Det är lätt att bli problemorienterad, berättar Jacob Flodén, GMU-chef på Militärhögskolan i Halmstad, MHS H, men det är fortfarande så att GMU upplevs som en mycket bra utbildning. Det höga utbildningstempot och den stress kopplat till det som vissa rekryter upplever är dock en av de bidragande orsakerna till avgångarna.

Mental träning

En av nyheterna 2014 för att hantera eventuell stress är att introducera ett enkelt koncept för grundläggande mental träning redan i starten av GMU.
– Det här är ett enkelt verktyg som rekryten själv kan använda, och som bara tar några minuter i anspråk av rekrytens tid, förklarar Jacob Flodén. Nu får alla verktyget, men var och en väljer själv när och hur man vill använda det. Vi stressas alla av olika saker.
Deltagarna i Halmstad fick själva prova på verktyget, och tongångarna efteråt var försiktigt positiva.
– Jag tror att det kan vara nyttigt, säger Max Johansson. Det är väl inte för inte som idrottarna håller på med det. I slutänden är det ju den som använder det som avgör om det är bra.

Koll på gruppen

– Vi inför även en för förbanden frivillig lagutvecklingsaktivitet under den första veckan, berättar Jacob Flodén.  Rekryten sätter sig ner med sin grupp och berättar vem man är och vad man har för erfarenheter med sig. Poängen är att rekryten så tidigt som möjligt ska känna en tydlig samhörighet med sin grupp, och känna sig trygg att ta stöd och hjälp av gruppen om det börjar kännas tungt – eller tvärtom naturligt kunna stötta någon kamrat.
– Det här är nog inte nytt för alla förband, förklarar Magnus Söderström. På I 19 har vi redan genomfört en variant med självpresentationer, men det är bra att det formaliseras och kommer in i GMU-konceptet.

Styrkan i GMU-konceptet

Sedan värnplikten lades i vila 2010 har 112 GMU-omgångar genomförts och 5800 rekryter utbildats. Max Johansson och Magnus Söderström har varit med ända från början.
– GMU-konceptet är bra, betonar Magnus. Det är ett smart system för genomförande, uppföljning och utveckling i en väl inarbetad årscykel där vi som genomför GMU har möjlighet att påverka utvecklingen. De första åren var det heta diskussioner vid de här mötena om många saker, men nu har de flesta insett att det försvarsmaktsgemensamma konceptet är relevant.