Gränsöverskridande eldsignalering

Andra lätta eldledningsgruppen ur 143:e eldledningsplutonen vid Artilleriregementet har precis kommenderat eld på Nils- och Olga-batterierna, de båda pjäskompanierna ur den norska artilleribataljonen i Setermoen. Snart kommer 24 spränggranater att landa i målterrängen.

Observationsplats uppe på fjället. Foto: Andreas Landerstedt
Målterrängen. Foto: Andreas Landerstedt
Lätta eldledningsgruppen. Foto: Andreas Landerstedt

Två lätta eldledningsgrupper ur 914:e sensorkompaniet vid A 9 har deltagit vid den skjutvecka som artilleribataljonen i Setermoen genomförde i syfte att understödja pansarbataljonens slutövning, Live Fire Exercise. Efter att i vintras deltagit vid en tidigare övning med en artillerilokaliseringsradargrupp och en eldledningsgrupp i Setermoen var 914:e sensorkompaniet återigen inbjudna att delta vid en skjutvecka.  
– Det var mycket spännande att få se hur en norsk eldledningsgrupp understödde ett kompanis anfall med indirekt eld och flygunderstöd då det är uppgifter som även vi ska lösa, sade soldaten Nils Lindberg.

Positiv respons

Samarbetet mellan det norska och svenska artilleriet har pågått under ett flertal år och har intensifierats i och med det kommande gemensamma införandet av pjässystemet Archer. Möjligheten för svenska eldledningsgrupper att öva med norskt artilleri är oerhört viktigt i väntan på egna pjäser. 
Det är dessutom mycket uppskattat av personalen att lära sig skjuta med utländska förband och nyttja internationella metoder, något som kan behövas i framtida internationella insatser.  
– Vi har fått med oss många nyttiga erfarenheter och lärdomar hem samt en mycket positiv inställning till det norska artilleriet, fortsatte Nils Lindberg.

Sammanlagt fick den svenska eldledningstroppen leda in omkring trehundra granater under två dagar med skjutning. Stämningen var därefter mycket positiv bland eldledningssoldaterna under den 60 mil långa fordonsmarschen tillbaka till Artilleriregementet i Boden.