Ett stort stöd

Den här veckan håller delar av den tyska Saarland-brigaden på att bygga upp en bas på Malmen i Linköping. Med närmare 600 soldater och besättningsmän på plats, innebär det att antalet personer på Helikopterflottiljen och Flygskolan mer än fördubblas under de två veckor som övningen Northern Coasts (NOCO) pågår.

En tysk C-160 Transall lyften från Malmen. De är i storlek som en svensk C-130 Herkules men lättare och med bara två motorer. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Idrottshallen har gjorts om till sovsal för 70 personer. Ytteligare 70 till i ett nedlagt förråd och i en tömd hangar som rymmer hela 300 sängar. I tvätthallen packas fallskärmar och på parkeringsplatsen bredvid byggs en sjukvårdsinrättning upp från grunden.

– För oss som värdförband är det naturligtvis intressant att följa hur den tyska enheten arbetar, säger major Peter Hagsköld som är chef på övningsavdelningen på Helikopterflottiljen. Annars är vår roll att se till att de har vad de behöver vad gäller mat, utrymmen och flygplatstjänst. Första flygbasbataljonen stöttar också i uppbyggnadsskedet med vissa specialfordon.

Det underlättar lite att inga av de helikopter 15 som Helikopterflottiljen deltar med i NOCO är stationerade på Malmen.

Med stöd av Trängregementet sker dagligen den här veckan urlastning av stora AN124 transportflygplan på Örebro Flygplats. Konvojer med materiel och personal går sedan från Örebro till Linköping. Totalt har den tyska enheten med sig över 80 fordon av varierande storlek, och 15 containrar. I övningen ingår också tunga helikoptrar, men de flygs in direkt till Visby.

– Det är inte så ofta vi har möjlighet att öva med så stor mängd materiel och personer. Att de dessutom flyger in från ett annat land är en extra dimension säger kapten Mona Bäck, chef för MOVCON som är ansvariga för transporter, på Trängregementet. NOCO är en mycket bra logistikövning för oss, men vi visar också att vi har förmågan i Sverige att ta emot hjälp från andra länder om så skulle behövas.

Den tyska enheten, understödd av tre C-160 Transall transportflygplan som också kommer att vara baserade på Malmen, har som sin uppgift att evakuera civila från oroshärdar i andra länder. Något som de i skarpt läge gjort i exempelvis Libyen och på Balkan, berättar stabschefen överstelöjtnant Peter Grundhoff. Mycket förenklat beskriver han hur de först säkrar en flygplats med hjälp av fallskärmssoldater. Därefter flygs personal och fordon in. Saarland är en lätt infanteribrigad, och med varje transport följer det med evakuerade tillbaka. Man börjar evakuera i närheten av flygplatsen först, för att därefter ge sig ut till uppsamlingsplatser över ett större område. I säkerhet, i detta fall på Malmen, får de evakuerade sjukvård innan de skickas hem till Tyskland, eller som Peter Grundhoff betonar, hem till något annat EU-land.