Skjutolycka ombord på HMS Carlskrona

Under tisdagseftermiddagen inträffade en olycka med en av de tunga kulsprutorna som lossnade från sitt fäste. Två sjömän fick lindriga skador av splitter och mindre brännskador. Händelsen inträffade vid en planerad skjutövning ombord på HMS Carlskrona.

De två sjömännen skadades lindrigt av vapnet och av splitter. De omhändertogs omgående av den kvalificerade sjukvårdspersonalen som finns ombord.

Orsaken till olyckan utreds för närvarande ombord av militärpolis och förbandets verksamhetssäkerhetsansvarige. I nuläget kan det dock uteslutas att olyckan berodde på ett handhavandefel.

Den kvinnliga sjömannen fick en sårskada med skadad lårmuskel som opererades ombord i går eftermiddag. Hon fick dessutom lindriga ytliga brännskador.

Den manliga sjömannen fick ytliga splitterskador på delar av kroppen. Han opererades i går kväll och metallsplitter avlägsnades.

Båda sjömännen mår i dag på morgonen bra och de kommer båda två att få uppföljande behandling ombord inom några dagar.

Den personal som deltog vid skjutningen är omhändertagna av fartygets krisstödsgrupp.

De två sjömännen kunde själva kontakta sina anhöriga under tisdagen.

De tunga kulsprutorna är efter olyckan belagda med skjutförbud ombord.