Intensiv övningsverksamhet i höst

– Ökad militär närvaro i Östersjön under hösten innebär att Försvarsmakten har fler enheter i beredskap än normalt. Det var insatschefen Anders Silwers budskap till media vid det pressmöte som hölls på Högkvarteret under onsdagen.

Insatschefen underströk att även om det internationella läget är lugnt så har den militära aktiviteten från andra länder i vårt närområde ökat. Från att tidigare varit två till tre händelser per år har det nu ökat till två till tre gånger per månad.

Ryssland har precis avlutat en stor beredskapsövning och ett antal stora övningar äger rum i närområdet under de kommande månaderna, bland annat den ryska övningen Zapad. Sverige genomför också övningar under samma period, tillsammans med andra länder - övningen Northern Coasts är ett sådant exempel.

Försvarsmaktens ökade verksamhet är kopplad till den försvarsreform som pågår, som ger en högre tillgänglighet av förbanden.
– Det ger en signaleffekt när vi övar, som förmedlar att vi vet att ni är där, vi håller koll på er och är redo att ingripa, sa Johan Fölstad, operationsledare på insatsstaben. Han förklarade att det är andra länders aktivitet som styr beredskapen.
– Försvarsmakten har hög beredskap när det behövs och lägre när det inte behövs. Det innebär att vi utnyttjar resurserna på bästa sätt.

Den ökade militära verksamheten i närområdet ökar även sannolikheten för att kränkningar uppstår. Hittills i år har det skett fyra kränkningar av svenskt luftrum, men allt tyder på att det berodde på misstag från piloterna som helt enkelt svängt undan för sent, eller på grund av att man varit sena med anmälningsförfarandet.

Media fick också en genomgång av pågående insatser. Christer Tistam på armétaktiska staben kunde meddela att den svenska styrkan i Afghanistan lyckligtvis inte haft några stridskontakter under sommaren.

Michael Sjölund på marintaktisk stab berättade att HMS Carlskrona avlutat insatsen i Adenviken och nu befinner sig i Medelhavet på väg hem. Hemkomstceremonin sker den 25 augusti.

Flygtaktiska stabens Anders Persson talade om planeringsläget för den kommande flyginsatsen i Mali. Just nu befinner sig stabsofficerare i Bamako för att rekognoscera och den 1 oktober påbörjas insatsen med ett Herkulesplan och sjuttio personer.