Eld och rörelse

Den 12 augusti startade ytterligare en krigsförbandsövning, KFÖ, vid I 19. Denna gång är det 1921 pansarskyttekompaniet, som är ett av de kompanier som till huvuddel är uppbyggt av tidvis tjänstgörande soldater, som är inne och slipar på sina färdigheter.

”Det är roligt att se positiva och motiverade soldater som även engagerar sig i rekryteringen”, säger kapten Erik Bengtsson, ställföreträdande kompanichef.
”Det är roligt att se positiva och motiverade soldater som även engagerar sig i rekryteringen”, säger kapten Erik Bengtsson, ställföreträdande kompanichef. Foto: Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Om det blir att åka ut på en insats någon gång i framtiden vill jag vara fit for fight”, säger Joel Thungren.
”Om det blir att åka ut på en insats någon gång i framtiden vill jag vara fit for fight”, säger Joel Thungren. Foto: Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Övningen är nu inne på den andra veckan och skarpskjutningarna har kommit igång på allvar, soldaterna övar bland annat olika metoder för eld och rörelse, säger kapten Erik Bengtsson, ställföreträdande kompanichef.

Kompaniets KFÖ inleddes med befattningsträning under den första veckan, då genomfördes bland annat gruppchefsskola, sjukvårdsutbildning och vapenskolor för de olika vapentyperna.

– Den här veckan har vi satt samman skyttegrupperna som bland annat övar strid från stridsställningar här på Kusträsk skjutfält. Under stridskjutningarna används förutom automatkarbinen också alla understödsvapen som skyttegrupperna är beväpnade med, berättar löjtnant Nils Wallentin, övningsledare för en av stridsskjutningarna.

Samtidigt som skyttegrupperna skjuter skarpt i Kusträsk genomförs skarpskjutningar med stridsfordon 90 i Tåme och skyttegrupper övar både uppsutten och avsutten strid tillsammans med stridsfordonen på Bodens södra skjutfält.

– Vi avslutar den här andra övningsveckan med tre dygns kompaniövning, då sätt plutonerna samman till ett kompani som får lösa uppgifter avsedda för ett kompani och ledas av högre chef, det vill säga bataljonsledningen, berättar Erik Bengtsson.

En av soldaterna som deltar i övningen är Joel Thungren, en 32-årig Sundsvallskille som studerar till bildjournalist.

Hur kommer det sig att du antog utmaningen som tidvis tjänstgörande soldat?

– Jag gjorde värnplikten 2000-2001 och har sedan dess varit med på tre missioner i Afghanistan och jag kände att ville hålla mina färdigheter vid liv. Jag menar att om det blir att åka ut på en insats någon gång i framtiden vill jag vara ”fit for fight”, säger Joel.

Förbandsanda

– Det är roligt att se positiva och motiverade soldater och vi ser tydligt hur de som är mer rutinerade stöttar de som inte har samma erfarenhet, sånt bygger bra förbandsanda. Vi är också mycket nöjda med deltagarantalet, totalt är vi 161 soldater och officerare på övningen, det är hela 89 procent av kompaniet, berättar Erik Bengtsson.

– En annan grej som vi ser är att soldaterna engagerar sig i rekryteringen, de trivs så bra att de kontaktar kompisar mitt under övningen och uppmanar dem att söka sig hit, soldater rekryterar soldater så att säga. Och det verkar fungera direkt, vi har faktiskt fått in några ansökningar under övningens gång, avslutar Erik.

”Passar mig perfekt”

Regementschefen, överste Olof Granander besökte övningen under veckan och han var mycket nöjd med det han fick se. 

– Jag tillsammans med brigadchefen och regementsförvaltaren följde skjutningar i tisdags och blev mycket nöjda av vad vi såg. Bra verksamhet som planerats och genomförts av både befäl, gruppchefer och soldater som just nu är engagerade i övningarna som stationschefer och biträden. De tidvis tjänstgörande soldater som jag pratade hade verkligen sett fram emot övningen och att vara en del i ett GSS/T kompani. "Det passar mig perfekt" var en ofta förekommande kommentar, berättar Olof Granander.

Krigsförbandövningen avslutas under vecka 25 med vård under tre dagar innan deltagarna återvänder till det civila livet igen efter nära tre veckors tjänstgöring vid Norrbottens regemente.