Bärgningen av det havererade norska Herculesplanet fortskrider

Haveridelarna är spridda över Kebnekaise men ligger i huvudsak på västra sidan. Det ligger även spridda delar uppe på toppkammen som går mellan Kebnekaises nord- och sydtopp, nere på Rabots glaciär och på östra sidan.

Flygbärgningsgruppen stödjer armens jägarbataljon med hantering av haveridelar. Foto: Flygbärgningsgruppen/Försvarsmakten
Området är otillgängligt och alla transporter går med helikopter. Foto: Flygbärgningsgruppen/Försvarsmakten
Haveridelarna från Herculesplanet är spridda över Kebnekaise. Foto: Flygbärgningsgruppen/Försvarsmakten

Området är väldigt otillgängligt och alla transporter går med helikopter eftersom det inte går att ta sig fram med markbundna fordon. 
 
Uppgifterna för flygbärgningsgruppen är att stödja armens jägarbataljon med hantering av haveridelar samt att se till att transporterna ut ur området med haveridelar fungerar så smidigt som möjligt. Arbetet här bedrivs i miljöer med kontinuerliga stenras, glaciärsprickor och med varierande lutning. Säkerheten och arbetet på platser med hög risk och med krav på säkring av både person och materiel sköter bergsplutonen. De har mycket hög kompetens och har stor vana av att röra sig i dessa miljöer.

I Försvarsmaktens miljöarbete ingår det som en naturlig del att bärga/plocka upp så mycket vrakdelar som möjligt.

Sedan i fredags har det samlas in ungefär fyra ton vrakdelar.