Sjuksköterskan som bär grönt

20 dagar om året bär Johan Eklund Försvarsmaktens uniform. Resterande arbetsdagar tillbringas i sjukhusets kläder. Två arbetsgivare som delar på en person – ett arbetssätt som kan gynna alla parter.

Anna Wiberg, enhetschef på KS, (t h på bilden) ser flera fördelar med att Johan Eklund (t v på bilden) har två olika arbetsgivare. Foto: Annika Gustafsson / Försvarsmakten
Johan Eklund har arbetat på KS sedan 2008. Först som undersköterska och sedan 2011 är han utbildad sjuksköterska. Foto: Annika Gustafsson / Försvarsmakten
Johan (längst till vänster på bilden) hjälper en ”skadad” kollega in i sjukvårdstransporten under övningen på Gotland. Foto: Björn Westerdahl / Försvarsmakten

–Sa du att du är sjuksköterska? Dig behöver vi, men tro inte att du kan slappa på testerna för det.

Johan Eklund skrattar åt minnet av befälets kommentar vid uttagningstesterna för tidvis tjänstgörande, eller GSS/T som det benämns. Sedan hösten 2012 tillhör han 7. Bataljon på Livgardet, och enligt kontraktet ska han tjänstgöra 20 dagar om året i åtta år. Hittills har Johan varit på två övningar, den första var under två mörka novemberveckor i Kvarn, Östergötland.  Den andra i vårluften på ett soligt Gotland.

– Även om det bara är några få dagar om året så är det en paus från vardagen. Det är skönt att komma ifrån och få en annorlunda psykisk och fysisk utmaning.

På Johans civila arbetsplats, Karolinska sjukhuset (KS), behöver han dagligen kunna prioritera rätt patienter och se varje persons behov. Inom försvaret handlar arbetet mer om traumahantering och övning, skillnader som Johans chef på KS tror gynnar båda arbetsgivarna. 

– Jag ser det som en fördel att Johan har två olika uppdrag som han sammanför, säger Anna Wiberg, enhetschef på Karolinska sjukhuset.

Hon tror att arbetsgivarna kan byta erfarenheter med varandra genom Johan, och lyfter särskilt fram att han kan vara till stor nytta gällande problemlösning och strukturering.

– Jag är säker på att liknande problem dyker upp på båda ställena men vi kanske har olika sätt att hantera dem. Genom att Johan arbetar i två organisationer har han också fler svar, säger Anna Wiberg.

Vägen till ett bra samarbete

GSS/T är ett relativt nytt arbetssätt som infördes vid övergången från värnplikt till yrkesförsvar. Det är på väg att finna sin rätta form men det har funnits problem under införandet. Bland annat har flera soldater drabbats av försenade löneutbetalningar som uppstått på grund av att rutinerna inte har varit helt inarbetade.

– Det finns alltid ”barnsjukdomar” när man inför något nytt. Det går ju att tänka sig till saker i teorin men det blir alltid annorlunda när det kommer in verkliga människor, säger Johan Eklund.

Anna Wiberg ser framförhållning, god kommunikation och ett utbytande av kunskap som tre viktiga bitar för ett bra samarbete. Som ett exempel på hur man kan byta kunskap nämner hon utbildning som kan appliceras av båda arbetsgivarna. För Johans del är utbildning också viktigt. Han framhåller också att nya vänner och kontakter är en viktig pusselbit. Dessutom verkar han ha roligt när han är tidvis tjänstgörande.

–Som när vi var på övningen i Kvarn. Det var kallt. Det var jobbigt. Det var mörkt. Vi skadade oss. Men det är ändå så jädra kul!

Annika Gustafsson