Sökningen efter minliknande föremålet avslutat

Det minliknande föremål som två Gotlandsfärjor rapporterade in i torsdags sydost om Landsort kunde inte hittas av de enheter som sökte.

HMS Spårö är ett kombinerat minröjnings- och röjdykarfartyg. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

Minröjningsfartyget HMS Spårö, en bevakningsbåt, en helikopter samt enheter ur Kustbevakningen sökte igenom ett stort område under drygt två dygn utan resultat.

Under lördagen blåstes sökandet av för denna gången. Försvarsmakten planerar att återkomma och fortsätta sökningen i området vid en senare tidpunkt. Fortsättningen sker då inom ramen för det samarbete som finns mellan Östersjöländerna om minröjning, och med svenska enheter ur de båda sjöstridsflottiljerna.

En länk till den tidigare nyheten om sökningen finns till höger på sidan.