Tankar till de anhöriga

Omedveten om vad Martin Lindbäcks och hunden Tuddes gemensamma insats skulle innebära begav de sig till universitetsområdet i Luleå under söndagen. Organisationen Missing People arrangerade eftersök av en person som varit anmäld som saknad sedan den 26:e april.– Det var självklart att ställa upp, säger han.

Martin Lindbäck och hunden Tudde deltog i Missing Peoples eftersök av saknad person i Luleå under söndagen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Leken är en viktig del för att motivationen att arbeta ska hållas på en hög nivå.
Leken är en viktig del för att motivationen att arbeta ska hållas på en hög nivå. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Leken är en viktig del för att motivationen att arbeta ska hållas på en hög nivå. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Martin Lindbäck hade bara hunnit sova någon timme efter att han avslutat sitt arbetspass på F 21 innan han, sambon och hunden Tudde begav sig till samlingsplatsen för de som frivilligt ställde upp i eftersöket. De var inte ensamma, totalt deltog över 300 personer i skallgångskejdan.

Som hundförare vet Martin Lindbäck hur mycket en hund kan göra i ett eftersök. Han gjorde värnplikten som hundförare på F 21 och är sedan november 2010 anställd som soldat och hundförare vid flygbassäkerhetskompaniet.

– Jag presenterade mig för Missing People och berättade att jag ville ha med Tudde. Tack vare våra erfarenheter fick vi hjälpa till.

Vid samlingen stötte han ihop med André Brännvall och Henrik Nygren, båda officerare vid F 21. De bestämde att de skulle göra detta tillsammans och att Henrik Nygren skulle gå som patrullchef under eftersöket.

Martin Lindbäck berättar att de fick gå framför skallgångskedjan för att inget skulle störa den känsliga sensorn – hundnosen.

Det tog inte lång tid innan Tudde tog upp vindmarkering och ledde dem rätt på kroppen av den som senare identifierades som den saknade personen.

– Vi gjorde halt på skallgångskedjan och kontaktade polisen, säger Martin Lindbäck.

Han tystnar och förblir så en stund innan berättar att han är tacksam för att få låna Tudde av ägaren så att han som i detta fall kunde göra något för de anhöriga.

– Tankarna går till de anhöriga. Nu har de fått svar, avslutar han.