Martin – internationell bergsmästare

Torsdagen den 2 maj slutförde löjtnant Martin Erks vid jägarbataljonen i Arvidjaur en sex år lång resa då han slutgiltigt utnämndes till österrikisk Heeresbergführer. Han är då den femte svenske eleven i ordningen att slutföra denna mycket krävande och långa utbildning. Samtidigt kan han titulera sig bergsmästare med internationell tilläggsutbildning vilket är den femte och högsta nivån i Försvarmaktens utbildningsstege inom bergsfunktionen.

Martin tar emot utbildningstecknet för Heeresbergführer av den österrikiske översten Jank. Foto: Tobias Fredriksson/Försvarsmakten
Under utbildningen har Martin testats i en rad olika svåra och påfrestande räddningstekniker, bland annat hängande från helikopter.
Under utbildningen har Martin testats i en rad olika svåra och påfrestande räddningstekniker, bland annat hängande från helikopter. Foto: Försvarsmakten
Som bergsmästare ska man ha förmågan att genomföra operationer i extrem bergsterräng.
Som bergsmästare ska man ha förmågan att genomföra operationer i extrem bergsterräng. Foto: Försvarsmakten
Vid examinationen tilldelades Martin utbildningstecknet för Heeresbergführer samt bland annat en isyxa från Österrikiska Gebirgskampfcentrum.
Vid examinationen tilldelades Martin utbildningstecknet för Heeresbergführer samt bland annat en isyxa från Österrikiska Gebirgskampfcentrum. Foto: Tobias Fredriksson/Försvarsmakten
Under utbildningen har Martin testats i en rad olika svåra och påfrestande räddningstekniker, bland annat hängande från helikopter. Foto: Försvarsmakten
Som bergsmästare ska man ha förmågan att genomföra operationer i extrem bergsterräng. Foto: Försvarsmakten
Vid examinationen tilldelades Martin utbildningstecknet för Heeresbergführer samt bland annat en isyxa från Österrikiska Gebirgskampfcentrum. Foto: Tobias Fredriksson/Försvarsmakten

På plats vid examinationen förutom representanter från Arméns jägarbataljon och Markstridsskolan var tre överstar från Österrike, Tyskland och Schweiz. Alla tre chefer för sina respektive länders bergsstridsskolor. 

De tre tysktalande alpländerna har en lång historia av samarbete och utveckling inom bergstjänsten. De nyttjar varandras spetskompetenser inom olika områden för att genomföra kursen. Samarbetet innebär därmed de bästa möjliga utbildningsförutsättningarna. Detta ger dessutom kursdeltagarna erfarenheter av olika bergsområden och deras specifika förhållanden.

Fristående kurser

Utbildningen är uppdelad på ett antal fristående delkurser som bygger på varandra. Detta ger möjlighet för eleverna att mellan kurserna praktisera sina kunskaper vid sitt hemförband. Utbildningen har mycket gott renommé internationellt sett. Trots detta är det få utlänningar som lyckas genomföra hela utbildningsstegen och ta sig fram till den slutliga examinationen. Vid detta tillfälle var Martin den ende kandiderande utlänningen.

Svårt och påfrestande

Under examinationsdagen testades Martin i en rad olika räddningstekniker. Allt sker på tid under svåra och påfrestande förutsättningar. Räddningsteknikerna syftar till att undsätta soldater som endera skadats eller på annat sätt inte kan ta sig någonstans i fallriskmiljö. Det är av stor vikt att en bergsmästare behärskar en rad olika räddningstekniker för att kunna anpassa sig till rådande situation och avhjälpa problematiken. Allt som Martin genomförde granskades in i minsta detalj, framförallt effektiviteten i arbetet. Vid varje moment fanns ett antal instruktörer som gjorde en bedömning av elevernas handlag. Ingen av de examinerade eleverna vet på förhand om de klarat kursen. Det är först vid den avslutande examinationsceremonin då instruktörerna sammanträtt som eleverna delges sitt resultat. Det rådde dock inga tvivel om Martins prestationer. Han mottog utbildningstecknet för Heeresbergführer av den österrikiske översten Jank och välkomnades som en i skaran av de instruktörer som pressat honom under de gångna åren.

För Martin väntar nu jobbet som chef för 32:a jägarbergsplutonen vid jägarbataljonen i Arvidsjaur.