”Nautisk weekend”

Under en långhelg i slutet på 2012 genomfördes en utbildningshelg med nautiker och maskintekniker. Att genomföra en utbildningshelg är inget ovanligt, men de som utgjorde eleverna var mer ovanliga. Det var en blandning av tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) och reservofficerare tillhörande Amfibieregementes ledningskompani.

Bunkring av stridsbåt övas under gång, det gällde att båtförarna hade ett bra samspel Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten
Ledningsbåten i skymmningsljus
Ledningsbåten i skymmningsljus Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten
Tampen från trossbåten kastades över till stridsbåten
Tampen från trossbåten kastades över till stridsbåten Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten
"Utbildningshelgen har varit toppenbra"
"Utbildningshelgen har varit toppenbra" Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten
Ledningsbåten i skymmningsljus Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten
Tampen från trossbåten kastades över till stridsbåten Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten
"Utbildningshelgen har varit toppenbra" Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten

Helgen var en uppföljning på den utbildningsvecka som gick av stapeln på Korsö under juni månad 2012. Att lägga utbildningen under en helg var ett önskemål från deltagarna för att de lättare skulle kunna matcha den militära verksamheten med deras civila åtaganden, såsom jobb och studier.

Stegring av utbildningen

Fokus denna utbildningshelg var att repetera marschorder, taktisk förflyttning, bunkring (tankning av båt) till sjöss, sambandstjänst och radarnavigation. Totalt var det tre stycken reservofficerskaptener, åtta stycken GSS/T nautiker och en maskinist samt fyra stycken fast anställda specialister och taktiska officerare.

Under utbildningshelgen användes flera olika båttyper för att öka bredden, båtparken bestod av en ledningsbåt, lätt trossbåt och tre stridsbåtar.
Basen för verksamheten blev denna gång Fyrudden i S:t Annas skärgård strax söder om Orrenbasen. Kajplats, kost och logi bokades hos en civil aktör ”Lisa på udden” som väl levde upp till enhetens behov av logistik under perioden.

Det primära målet med helgen var att ”rosta av” GSS-soldater och reservofficerare i mer än bara ren båtpraktik. Under helgen varvades teorilektioner som genomfördes i ledningsbåten med praktiska övningar med stora framsteg kompetensmässigt för alla deltagare. Som ett exempel kan nämnas att samtliga fick möjligheten att planera, skriva och delge en marschorder för en spelad enhet.

Samtliga ingående fartyg/båtar fick också öva bunkring till sjöss från den lätta trossbåten i såväl dager som mörker med mycket goda resultat vilket kan vara en väl så svår manöver, framförallt i mörker.
Under hemresan från Fyrudden till Berga genomfördes en taktisk marsch i syfte att eleverna skarpt skulle få använda och genomföra den marsch som man tidigare hade planerat under utbildningsdelen. En taktisk marsch innebär en hel del, bland annat framgår det i vilken ordning som båtarna ska köra och med vilket avstånd. Ordern reglerar också vilka leder som skall användas och vart längs vägen som det kommer att genomföras bunkring och mycket mera. När förbandet förflyttar sig, ges alltid en marschorder som ska vara känd hos alla.

Enheten lämnade Fyrudden klockan fem på måndag morgon med nämnda fartyg/båtar, och klockan fyra samma eftermiddag var samtliga enheter vårdade, vinterställda samt att all personal hade deltagit i utvärdering av helgen och avrustats på förrådet för denna gång.

Erfarna elever

Den stora förmånen med att få arbeta med den här personalkategorin, är att samtliga är rutinerade, erfarna och synnerligen självgående med många års erfarenhet av sina respektive huvudtjänster som fartygschefer, båtchefer och maskinister.
Samtliga GSS/T som deltog i utbildningshelgen har nu tecknat kontrakt med Försvarsmakten som visstidstjänstgörande soldater och reservofficerarna vidmakthöll sina kompetenser som fartygschefer.

Under 2013 fortsätter kompetensutvecklingen med kompaniets soldater och reservofficerare. Fokus kommer då att vara på skyddsvaktsutbildning och att delta vid förbandets olika övningar.