Att arbeta som stabsofficer på Film City

Insatsen i Kosovo inleddes 1999, och nu 14 år senare arbetar Kosovo Force (KFOR) fortfarande med att bidra till säkerheten för människorna i Kosovo och för övriga internationella organisationer som verkar i området.

Övning i så kallad insats mot folkmassa (Crowd/Riot Control)och och visar omhändertagande av skadad soldat inför avtransport med helikopter. Foto: Peter Karlsson/Försvarsmakten

KFOR-styrkan består idag totalt av cirka 5 100 personer, varav cirka 3 900 officerare/soldater i förbanden, och cirka 1 200 officerare/soldater som jobbar med nationernas olika stödfunktioner som logistik, personaltjänst och sambands-, ledningssystem.

Två svenska officerare tjänstgör vid Joint Effect Center (JEC), en avdelning som arbetar med att samordna samverkansteamens verksamhet ute i området samt att svara för KFOR:s samverkan med olika instanser, departement och lokala institutioner. Vid denna avdelning finns också Information Operations och Psychological Operations som ansvarar för produktion av material, tidningar med mera som sedan delas ut till bland annat skolor för att informera om KFOR:s verksamhet.

KFOR driver en egen radiostation ”Radio KFOR”, som dagligen bidrar med reportage om vad som händer i området, gör reklam för KFOR och som däremellan sänder den senaste musiken.
 
En svensk officer arbetar som planeringsofficer vid J3 PLANS, en avdelning som ansvarar för planering av KFOR:s kommande operationer, orderarbete, förbands- och individuell träning samt helikopterverksamheten. Vid J3 finns också Joint Operation Centre varifrån man leder och följer upp den dagliga verksamheten ute i området.

Att arbeta i en multinationell miljö är intressant genom att officeren får arbeta med och möta officerare från andra länder, och det är utvecklande att se andra metoder och arbetssätt.

Ett tydligt bevis på att världen inte är så stor, framkom i förra veckan, då en amerikansk stabsofficer på J3 nämnde att han har släkt i Sverige. Efter lite gemensam efterforskning på Internet visade det sig att hans släkting bor endast cirka 15 kilometer från Eksjö, varifrån huvuddelen av svenskarna vid den nuvarande svenska kosovostyrkan, KS 26, kommer.