Tester inför anställning som soldat

De har sökt tjänster som tidvis tjänstgörande soldater och har kommit för att se om de klarar testerna för att kunna erbjudas en anställning.

Charlotta Jönsson minns från värnpliktstiden hur viktigt det var med bra fysisk grundstatus. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Testerna var ungefär vad jag hoppades på, sa Nicklas Wiborg som lätt och ledigt klarade fysproverna.
Testerna var ungefär vad jag hoppades på, sa Nicklas Wiborg som lätt och ledigt klarade fysproverna. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Mikael Gustavsson lämnar kopior på betyg, kvitton och storleksunderlag till kapten Rydberg
Mikael Gustavsson lämnar kopior på betyg, kvitton och storleksunderlag till kapten Rydberg Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Testerna var ungefär vad jag hoppades på, sa Nicklas Wiborg som lätt och ledigt klarade fysproverna. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Mikael Gustavsson lämnar kopior på betyg, kvitton och storleksunderlag till kapten Rydberg Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Det finns många som vill, det finns en hel del som har kompetens och utav dem kom ett femtio-tal till Skövde för att delta vid en testhelg. En del av dem kommer framöver att erbjudas en anställning som tidvis tjänstgörande soldat vid 41:a mekaniserade bataljonen.

Soldat en del av sin tid

Tidvis tjänstgörande soldat innebär att man har något annat som huvudsysselsättning och enbart arbetar som soldat vid vissa övningar, utbildningar och insatser. En anställningsform som passar dem som vill utveckla sig på ett annat sätt än vad den ordinarie sysselsättningen gör.
– Det är ett sätt att utveckla sig som individ, en utmaning, säger Charlotta Jönsson som är en av de sökande. Hon trivdes bra under sin tid i lumpen och känner nu att det är kul att ta upp kunskaperna igen men tycker det är perfekt att göra det vid sidan om sitt arbete som projektutvecklare på West Sweden AB.

Flera av de sökande som har kommit till testhelgen säger samma sak som Charlotta. Att de ser tillbaka på värnpliktstiden som mycket positiv men att de har valt att gå till utbildningar och yrken utanför Försvarsmakten.
– Jag har saknat delar av den tiden men vill inte ha det på heltid, säger Nicklas Wiborg som nyligen är klar med sin utbildning till civilekonom och tyckte det var ett bra tillfälle att återuppta kontakten med Försvarsmakten nu när hans tidigare befäl ringde och frågade om han var intresserad.

Krav på dem som ska anställas

Testhelgen består av ett fystest med konditions- och styrkeprov, hälsoundersökning och anställningsintervju. Konditionen hos de sökande varierar. De flesta klarar minimigränsen och det finns också några få som når upp till maxgränsen i de olika momenten.

– Det är viktigt att de klarar testerna som ställs på deras fysiska förmåga. I ett t-förband* har vi ingen tid att träna upp dem när de är här för tjänstgöring. De måste själva ha drivkraften att träna och hålla sig i form för att orka med tjänstgöringen, säger Daniel Lagrell som är kompanichef på det kompani som ska anställa dem som idag är här.

Förutom att de som söker ska klara fystesterna, vill man ha rätt kompetens till rätt befattning och att de sökande ska ha reflekterat över vad det innebär att vara soldat. Daniel Lagrell påpekar att det är viktigt att inse att det är ett yrke med risker.
– De kan komma att ställas i svåra situationer, där de själva har vapen i hand och ska kunna ta svåra beslut. Då behöver det vara stabila personer. Under intervjuerna tar vi upp frågor om de har tänkt igenom vad jobbet innebär och hur de resonerar kring det.
Att det är viktigt att reflektera över vad jobbet innebär håller Charlotta med om:
– Styrkor och svagheter måste diskuteras, det är viktigt att de får rätt bild av en så man hamnar på rätt befattning. säger Charlotta innan hon går för att intervjuas av den som kanske ska bli hennes chef.

De som har sett till att komma hit, tillräckligt förberedda och klarar testerna ligger bra till för att erbjudas en anställning.
– De måste ha drivkraft att själva se till att det fungerar. Om det inte fungerar nu så kommer det inte fungera sedan heller, säger Daniel och fortsätter gå runt bland de som gör fystestet och peppa dem att ta i lite till. 

 

 

* t-förband – krigsförband som till stor del består av tidvis tjänstgörande personal