Förbandschefen och staben leder förbandet

I en kall, mörk och unken betongkällare med smutsigt golv ligger en sovsäck utlagd på en säng utan madrass. En väckarklocka ringer och ur säcken reser sig Micael Berner, chef för Livgardets 7. bataljon. Klockan är 06.00 och det är dags att leda förbandet i strid.

Funktionsledningscentralen (till vänster) och stridsledningscentralen är aktiva dygnet runt och hjälper chefen med samordning och ledning av förbandet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Samtidigt, i skogen några kilometer bort, gör sig soldater och officerare redo för strid. De äter frukost, går på toaletten, kontrollerar sina vapen och målar sig med maskeringsfärg. Sedan ger kompanichefen sin order. Fienden ska anfallas från väster. Flyktvägar i nordlig och sydlig riktning ska skäras av med mineringar och väpnad trupp, och öster ut ligger det en sjö som förhindrar en eventuell flykt. Snaran ska dras åt för gott.

Chefen nära striden

Klockan 06.45 sitter Micael Berner i sin gröna jeep tillsammans med underrättelsechefen, bekämpningschefen och stridsledaren. De har precis fått en uppdatering om nattens händelser och ska nu åka ut till förbandet och stridsleda.
– Vi kommer att befinna oss bakom det anfallande kompaniet. Där får vi en tydlig lägesbild, och jag kommer att kunna tala med kompanichefen, öga mot öga. Det är viktigt att jag är tillgänglig under striden, säger Micael Berner.

I jeepen kan cheferna resonera kring händelseutvecklingen och lösningar på problem samtidigt som de har nära till striden. De förses kontinuerligt med information från olika enheter som deltar i striden och från staben som arbetar med samordning och planering av förbandets verksamhet. All distanskommunikation sker via radio som är krypterad.

Staben stöttar chefen

Samtidigt som striden leds av bataljonschefen i jeepen så leds sjukvård, tekniskt stöd och förnödenhetsförsörjning från stabsarbetsplatsen som bemannas av förbandets stab.
– Staben kan liknas vid en företagsledning. Den består av olika avdelningar som arbetar med allt från personalfrågor till underrättelsefrågor och logistik. Stabens uppgift är att få förbandet att fungera, säger stabschefen Andreas Johansson.
Stabsarbetsplatsens radio är bemannad dygnet runt, och alla enheter är skyldiga att underrätta staben om sin position, fientlig aktivitet samt genomförd, pågående och planerad verksamhet.
– Vi måste alltid vara uppdaterade med färsk information så att vi kan stödja våra enheter med rätt resurser och skapa ett bra beslutsunderlag för chefen, säger Andreas Johansson.

Ordergivning

I slutet av dagen genomför bataljonschefen ordergivning, och då ska stabens beslutsunderlag vara klart. Man ska ha koll på motståndarens rörelser, det civila läget, kommande väder, skjutgränser, förbandets logistiska situation, uppgifter från högre chef och mycket annat.
– Ordergivning genomförs varje dag, ibland genom en gemensam samling och ibland via radio. Det beror på läget. Vid ordergivningen tilldelas enheterna uppgifter som de ska lösa. De får även en uppdaterad bild av läget och möjlighet att ställa frågor, säger Micael Berner.

Efter ordergivningen, som ibland kan bli sen, gör chefen klart det sista inför natten. Men det är inte alla som sover. I staben turas personalen om att hålla koll på radionätet och ute i skogen rör sig bataljonens spaningspluton som arbetar med att skaffa fram information om motståndaren till morgondagens strid. Och strax innan gryningen är det åter igen dags att orientera chefen med ett rykande färskt beslutsunderlag.