Ammunitions- och minröjare övar på Island

Vinden och regnet piskar i ansiktet. Operatören kommer ensam sakta gående tillbaks från bomben som den avancerade sökgruppen hittade för en timme sedan. Strax ska en soldat på hans kommando dra den krok och lina han just satt fast i bomben.– Dra, kommenderar operatören!Det är ett lyckat drag och efter ytterligare en framryckning till bomben kan operatören blåsa faran över även denna gång.

Avancerade sökgruppens överlämning av en misstänkt IED till det danska teamet. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Svensk robot på väg fram mot ännu en IED.
Svensk robot på väg fram mot ännu en IED. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Svensk IEDD operatör under arbete.
Svensk IEDD operatör under arbete. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Under övningen befordrades också soldater ur EOD-kompaniet inför övriga länders deltagare efter att uppnått rätt kompetens.
Under övningen befordrades också soldater ur EOD-kompaniet inför övriga länders deltagare efter att uppnått rätt kompetens. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Svensk robot på väg fram mot ännu en IED. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Svensk IEDD operatör under arbete. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Under övningen befordrades också soldater ur EOD-kompaniet inför övriga länders deltagare efter att uppnått rätt kompetens. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

Ammunitions- och minröjningskompaniet (EOD) med IEDD-grupp, avancerad sökgrupp (A-sökgrupp) och hundekipage har precis avslutat den internationella EOD-övningen, Northern Challenge (NC12) som genomfördes på Island.  Northern Challenge är en återkommande EOD-högriskövning som Sverige deltagit i under några år.

Tillsammans med andra länder övade EOD-funktionen tillämpade moment där inriktningen just nu riktas mot Afghanistan. Att möta andra länders övningsledare och grupper är lärorikt och är en framgångsfaktor i vår gemensamma kamp mot hemmagjorda bomber, så kallade IED:er. Första veckan av övningen bestod av ett stationssystem, där grupperna bedömdes av olika nationaliteter. Den andra veckan genomfördes tillämpat, under dygnets alla timmar. En amerikansk EOD-stab från US NAVY ledde under övningen alla internationella grupper där även en Liasion Officer (LNO) från respektive land ingick. Förutom Ing 2, ingick även övningsledare från 4. Sjöstridsflottiljen och SWEDEC i övningen.

Den avancerade sökgruppen med ingående hundekipage deltog för första gången i övningen. För gruppen innebar detta ett unikt tillfälle då de fick möjlighet att öva tillsammans med andra röjande enheter, både från Sverige och andra länder. Det arbete som gruppen och hundekipagen understödjer IEDD-grupperna med, eller den överlämning som görs i samband med ett fynd, kan naturligtvis spelas av en övningsledare. Men det är när enheterna övar tillsammans som de verkliga friktionerna och möjligheterna visar sig. Under övningen uppstod friktioner, men framförallt uppstod det massor av möjligheter. Gruppen har i samband med övningen dragit flera lärdomar som tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla funktionen och utbildningen av de hundekipage som Ing 2 bidrar med till insatsen i Afghanistan.