Hydrazinläckage på Vidselbasen

Idag tidigt på morgonen bekräftades ett hydrazinläckage från ett danskt F-16 flygplan. Planet stod på marken när läckaget upptäcktes. Ingen personal skadades.

F-16 Fighting Falcon är utrustad med en Emergency Power Unit, EPU, en nödkraftgenerator. EPU:n drivs av hydrazinhydrat, hydrazin upplöst i vatten, en vätska som när den kommer i kontakt med luft övergår till gas och förångas. Under denna fas utvecklas en stor mängd värmeenergi.

Larmkedjan har fungerat och hydrazinläckaget har hanterats enligt ordinarie rutin. Ingen personal skadades, men för säkerhets skull fördes tre personer till Sunderby sjukhus för efterkontroll.

Händelsen inträffade under den internationella övningen Nordic Air Meet, där 65 stridsflyg från sex olika länder deltar.