På internationell övning

F 17 deltar just nu i den stora internationell övningen Nordic Air Meet i Norrland. Det är 172:a stridsflygdivisionen med flygunderhållskompani som övar vid Vidselbasen i Norrland.

En JAS 39 Gripen från F 17 taxar förbi brittiska Tornados. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Övningens scenario är att med ett FN-mandat framtvinga fred/vapenvila för att i första hand skydda civilbefolkningen. Alltså precis en sådan insats som genomfördes i Libyen förra sommaren. Då deltog Sverige med en flyginsats för att upprätthålla en flygförbudszon, säkerställa vapenembargot och skydda civila.

För att hjälpinsatser av denna art ska fungera krävs övning. Det är just vad som sker i Norrland just nu.

I Nordic Air Meet (Noam), som pågår 27 augusti till 7 september, deltar sex länder - Storbritannien, USA, Schweiz, Finland, Danmark och Sverige. Förband från hela flygvapnet finns med.

Antalet deltagare är ungefär 1000 personer och stridsflygplan, tankningsflygplan och stridsledningsflygplan, totalt 69 flygplan varav upp till 54 plan i luften samtidigt!

I övningen används fyra baser som planen startar från för att sedan sammanstråla i luften och utföra uppdrag tillsammans. Baserna som används är Kallax i Luleå och Vidselbasen i Sverige samt Rovaniemi och Halli i Finland.