”Känns bra när gruppen lyckas”

Just nu genomför nyanställda soldater på Livgardet fortsatt soldatutbildning, FSU, som är det första skedet i anställningen efter den grundläggande militära utbildningen, GMU.– Nu känns det att vi är anställda. Vi vet att gruppen funkar, och det är en härlig känsla, säger soldaten James Brandt.

Det är tungt att släpa en skadad kamrat som bär 20-30 kilos utrustning genom terrängen, så det gäller att hålla igång och träna även på fritiden. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaten James Brandt gillar att öva strid i grupp och tycker att alla soldater håller en bra nivå.
Soldaten James Brandt gillar att öva strid i grupp och tycker att alla soldater håller en bra nivå. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Det är viktigt att alla i gruppen kommunicerar högt och tydligt så att ingen missar en viktig order.
Det är viktigt att alla i gruppen kommunicerar högt och tydligt så att ingen missar en viktig order. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efter övningsmomentet har soldaterna en genomgång tillsammans med plutonchefen Martin Pamelius
Efter övningsmomentet har soldaterna en genomgång tillsammans med plutonchefen Martin Pamelius Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaten James Brandt gillar att öva strid i grupp och tycker att alla soldater håller en bra nivå. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Det är viktigt att alla i gruppen kommunicerar högt och tydligt så att ingen missar en viktig order. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efter övningsmomentet har soldaterna en genomgång tillsammans med plutonchefen Martin Pamelius Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Soldaterna påbörjade sin anställning den första veckan i juli. Då fick alla en gemensam utbildning i Livgardets säkerhetsbestämmelser och hur man rapporterar arbetstid i datorn. Därefter följde ett par veckors semester, och sedan började den fyra veckor långa FSU:n.
– Detta är deras sista gemensamma utbildning innan de placeras i sina bataljoner. Utbildningen flyter på bra, men de är inte fullärda. Detta är bara början av anställningen, säger kapten Peter Kihl som är ställföreträdande kompanichef på 74. kompaniet.
Under FSU:n övar soldaterna bland annat strid i grupp, orientering, sjukvård och exercis.
– Det är en bra utbildning, och det känns skönt att vara arbetstidsreglerad. Nu har vi ett halvår på oss att hitta eget boende utanför Livgardet, säger James Brandt.

Övar flera moment

Under onsdagens övning tränade soldaterna skarp strid i grupp med sjukvårdsmoment.
– Det går ut på att vi blir påskjutna och att någon blir skadad. Då måste vi snabbt ta hand om den skadade och föra den i säkerhet. Det är alltid olika personer som skadas och som måste släpas fram mellan stenar och stubbar. Då gäller det att vi samarbetar bra, säger James Brandt.
– Det är en bra utbildning. Soldaterna får lära sig att stoppa blödningen med en tourniquet, att ta den skadade till en säker plats och att signalera till en sjukvårdstransport, säger Peter Kihl.
Under övningen deltog även förste sergeant Petra Rumell från sjukvårdspluton som övningsledare.
– Soldaterna lyssnar bra, och de är taggade. Det märks tydligt att de vill bli duktiga. Nu arbetar vi på att finslipa metodiken och deras gemensamma agerande i strid, säger hon.