Kadetterna till 220:e kursen rycker in

Måndagen den 13 augusti började utbildningen på Militärhögskolan Karlberg för kadetterna på den 220:e kursen i obruten följd. Det är cirka hundratalet kadetter från flyg-, sjö- och markstridskrafter som skall genomföra den tre år långa utbildningen till officer.

Kadetter på steget mot officersyrket. Foto: Catrin Fock/Försvarsmakten
Kadetterna behöver mycket utrustning för att klara alla olika aktiviteter de kommande tre åren.
Kadetterna behöver mycket utrustning för att klara alla olika aktiviteter de kommande tre åren. Foto: Catrin Fock/Försvarsmakten
Kadetterna behöver mycket utrustning för att klara alla olika aktiviteter de kommande tre åren. Foto: Catrin Fock/Försvarsmakten

En mycket förväntansfull kadett, Adam Brus från Örebro, ryckte på måndagen in i ett strålande augustiväder och fick svara på frågan om vad det var som lockade med Militärhögskolan Karlberg och Officersprogrammet?

– Jag har gjort värnplikten inom flottan i Karlskrona och varit på U-båt under några år och vill vidare i karriären. Jag ser utbildningen som ett givande steg för att förhoppningsvis få återkomma till ett yrkesliv inom U-båtsvapnet, svarar Adam Brus.

Vad ser du mest fram emot på Karlberg?

– Tillgången till bredden av kompetens och informativ kunskap på Campus Karlberg och såklart gemenskapen med studiekompisarna, svarar Adam Brus.

Vad tror du blir den största utmaningen på Karlberg?

– Att återgå till studietakten och gå på lektioner, nu har jag jobbat på U-båt och haft ett otroligt varierande jobb, svarar Adam Brus.

Vad är ditt mål efter examen?

– Att få återkomma till flottiljen och jobba med insatsverksamhet, på sikt är det fartygschef säger Adam ödmjukt. De fartygschefer jag mött har inspirerat mig och varit mycket dugliga, avslutar Adam Brus.

Kadetterna inleder nu sin utbildning med preparandveckor där de ska hämta utrustning, få information om skolan och göra ett antal utbildningskontroller som på Berga för att veta om det behöver göras några kompletteringar i deras militära utbildning för att kunna genomföra officersprogrammet.

Den tredje veckan är det dags för en övning som kallas Ledarskap och självkännedom (LOS) som genomförs ute i fält. Under den övningen är avsikten att kadetterna ska öka sin självkännedom. Det sker genom att kadetterna inledningsvis tillbringar ett dygn ensamma ute i skogen. De har tillgång till enmanstält, sovsäck och mat så det är inte meningen att övningen ska vara fysiskt ansträngande, avsikten är att de ska vara ensamma med sina tankar. Det kadetterna ska göra är att tänka igenom varför de har valt att utbilda sig till officerare. Arbetet som officer är inte ofarligt och kan medföra tjänstgöring i krigshärjade områden eller vid katastrofer i Sverige.  Under andra dygnet diskuterar de sina tankegångar från första dygnet tillsammans i grupper.  Diskussionerna kommer naturligtvis att beröra deras tankar från ensamdygnet, vilket gör att det ofta blir djupa och allvarliga samtal.

Efter detta övergår utbildningen till att bli mer teoretisk på Karlberg under Försvarshögskolans ledning.