Svåra vägval aktuella i Almedalen

Försvarsmakten står inför vägval där alternativen kan synas enkla men där de olika konsekvenserna och övervägandena från riksdag och regering är svåra och långsiktiga. Antingen tillförs ytterligare pengar eller så måste organisationen och uppgifterna ändras.

Överbefälhavare Sverker Göranson. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

– Med oförändrad ekonomi måste vi på sikt välja bort hela eller delar av organisationen, säger ÖB Sverker Göranson. Och då menar jag marinen, flygvapnet eller armén.

ÖB redovisade dilemmat i en intervju i Rapport på söndagen och betonade att det är hans plikt och ansvar som myndighetschef att redovisa de framtida vägval som finns.

– Vi har i dag ett användbart och tillgängligt försvar, sade ÖB. Mitt professionella råd är att vi ska ha det också i framtiden, men det kräver resurstillskott.

Försvarsmaktens ekonomi är i dag i balans. ÖB har dock i tidigare underlag som lämnats till regeringen pekat på bekymmer med den långsiktiga ekonomin. Det finns en så kallad materielpuckel – stora investeringar behöver göras för att omsätta materiel som faller för åldersstrecket eller behöver köpas ny. Samtidigt kräver det nya insatsförsvaret betydligt fler övningar, vilket också kostar pengar.

Till det ska läggas kostnad för en uppgradering av Jas Gripen.

– Jag har sagt att vi skulle behöva mellan 60 och 80 uppgraderade JAS 39 Gripen. Men det kräver också långsiktigt ekonomiska tillskott och samarbete med ett annat land som köper systemet.

Oavsett politiska vägval kommer Försvarsmakten efter yttersta förmåga genomföra fattade beslut. ÖB menar att det är nu debatten behövs och efterfrågar breda politiska överenskommelser inom området.

Mer artiklar och inlägg i frågan kommer att komma under Almedalsveckan. Följ bloggen Försvarsmakten kommenterar för att följa diskussionen.