Störningar i e-postsystemet på Högkvarteret

Det förekommer just nu störningar i Försvarsmaktens e-postsystem. Det innebär att det kan vara svårt att skicka e-post till medarbetare vid Högkvarteret.

Störningarna drabbar i första hand Högkvarteret och vissa användare vid FMLOG. Arbete pågår för att lösa problemen.