Internationellt ”Flag Officer Gender Seminar”

Under den 22-23 maj samlades ett flertal generaler, amiraler, ambassadörer samt andra flaggmän från sju olika länder för att behandla gender i militära operationer. Konferensen organiserades av det nyetablerade ”Nordic Centre for Gender in Military Operations” (NCGM) och för värdskapet stod konteramiral Odd Werin som är svensk representant i det nordiska samarbetsorganet NORDEFCO:s militärkommitté.

Margot Wallström och konteramiral Odd Werin. Foto: Martina Lindberg/Swedint

Det var en utvald grupp flaggmän och ambassadörer som välkomnades till Försvarshögskolan den 22 maj för att genomföra det första internationella genderseminariet i NCGM:s regi. Under de två seminariedagarna skulle ett flertal ämnen diskuteras, hela tiden utifrån ett gender perspektiv från Afghanistans transformationsprocess till moderna hot där det sistnämnda belystes genom en föreläsning av Dr Magnus Norell. Syftet var att öka deltagarnas förståelse för betydelsen att tillämpa ett genderperspektiv i militära operationer och att utbyta erfarenheter hur detta kan implementeras.

Margot Wallström som inom en snar framtid avslutar sitt uppdrag som FN generalsekreterares särskilda representant, föreläste under den första seminariedagen och beskrev några av sina möten med kvinnor, män och barn som utsatts för konfliktrelaterat sexuellt våld. Hon berättade att det var med tungt hjärta som hon lämnar sitt uppdrag, men med hopp om framtiden.

Deltagarna drog slutsatsen att seminariet utgjorde ett viktigt forum för att belysa betydelsen av användandet av ett genderperspektiv inom militära insatser, och de fick många värdefulla nya insikter med sig. NCGM planerar att även i fortsättningen organisera liknande seminarier som en del i deras arbete. Nästa seminarium för genderperspektiv kopplat till militära operationer avser man genomföra den 11-13 december, där inriktningen är på taktisk och operativ chefsnivå.

Vill du läsa mer?
www.mil.se/swedint