Polis och SkyddC samövar

Under det senaste året har SkyddC påbörjat ett samarbete med Polismyndigheten i Västerbottens län. Samarbetet har bland annat innehållit forensisk utbildning och studiebesök samt, för första gången, en samverkansövning.

Samverkan mellan polisen och CBRN-kompaniet. Foto: Catarina Hanell
Foto: Catarina Hanell
Ett prov är taget.
Ett prov är taget. Foto: Mats Nyström / Combat Camera
Polisen förevisade och arkeologer från Umeå universitet förevisade GIS-systemet.
Polisen förevisade och arkeologer från Umeå universitet förevisade GIS-systemet. Foto: Mats Nyström / Combat Camera
Foto: Catarina Hanell
Ett prov är taget. Foto: Mats Nyström / Combat Camera
Polisen förevisade och arkeologer från Umeå universitet förevisade GIS-systemet. Foto: Mats Nyström / Combat Camera

Polisen och SkyddC har ofta sneglat nyfiket på varandras uppgifter och då sett att verksamheterna på många sätt är angränsande, även om de sällan nyttjas som en gemensam resurs. Det var utgångspunkten för denna samverkansövning med syfte att tillsammans iaktta, lära och utvecklas.

Ett delmål var att utbilda polisens kriminaltekniker i norra regionen i att registrera och omhänderta döda enligt rutinerna för DVI (Disaster Victim Identification). Vidare förevisade polisen, tillsammans med arkeologer från Umeå universitet, GIS-systemet. Det är ett geografiskt informationssystem för att mäta in skadeplatser och materiel. Ett annat moment i övningen handlade om arbete i CBRN-miljö samt säkrande och bearbetning av risker.

I samverkansövningen deltog personer med olika kompetenser från ett antal organisationer, bland andra kriminaltekniker, DVI-team, polisflyget, Rättsmedicinalverket, Sveriges Kriminaltekniska Laboratorium och arkeologer från Umeå universitet.

Scenariot för övningen handlade om en terroristorganisation som hotat med att genomföra sprängningar. CBRN-kompaniet fick därför uppgift om att höja insatsberedskapen i syfte att understödja polis och räddningstjänst vid misstanke om CBRN-relaterade terroristhandlingar.

Tidigt på onsdag morgon kom larm till polisen om en explosion i utkanten av Umeå. Efter räddningstjänstens akuta omhändertagande på skadeplatsen påbörjades en brottsplatsundersökning där CBRN-kompaniet fick uppgift att stödja med bland annat detektering, forensisk provtagning och analys i fältlaboratorium. De hade också till uppgift att se till att miljön för de forensiker som arbetade i området var CBRN-säker.

Vid slutgenomgången uttrycktes en uppskattning över att övningen givit insikt i och förståelse för varandras kompetensområden. Det konstaterades också att det finns brister i samverkansformerna, men att det nu finns alla möjligheter att rätta till dessa.

– Samverkansövningen har verkligen varit nyttig och bidragit till att vår samlade förmåga till skydd mot CBRN-händelser ökat, konstaterar övningsledarna Angelika Westergård och Urban Johansson från Polismyndigheten i Västerbottens län och Conny Hansén från SkyddC.

– Vi vet ju att en CBRN-händelse kommer att inträffa – frågan är bara när, avslutar de.