Nya fänrikar till Försvarsmakten

Många officerskadetter kunde andas ut efter en frågestund med Försvarsmaktens omstruktureringsledare på onsdagen på Militärhögskolan Karlberg. Nu är beslut tagna om förbandsplacering efter godkänd examen och sedvanlig anställningsprocedur. Många kadetter är nöjda med sin placering, men inte alla. En som blev glad är Johannes Kinghed:– Jag är jättenöjd, jag får komma till Amfibieregementet precis som jag vill. Det känns som om en sten har fallit från mitt bröst, säger han.

Omstruktureringsledare Patrik Dahle och chefen på MHS Karlberg Mats Danielsson kunde ge ett lugnande besked till kadetterna. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Officerskadetterna fick besked om vilket förband de kommer att placeras vid efter anställning.
Officerskadetterna fick besked om vilket förband de kommer att placeras vid efter anställning. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Patrik Dahle förklarade att precis som de nyexaminerade specialistofficerarna har de blivande fänrikarna rätt utbildning för uppgifterna i framtidens försvarsmakt.
Patrik Dahle förklarade att precis som de nyexaminerade specialistofficerarna har de blivande fänrikarna rätt utbildning för uppgifterna i framtidens försvarsmakt. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Officerskadetterna fick besked om vilket förband de kommer att placeras vid efter anställning. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Patrik Dahle förklarade att precis som de nyexaminerade specialistofficerarna har de blivande fänrikarna rätt utbildning för uppgifterna i framtidens försvarsmakt. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Det var en gråmulen dag då närvarande kadetter på Karlberg samlades. Samlingen blev en paus i deras slutarbete, att skriva C-uppsats.

Omstruktureringsledaren, brigadgeneral Patrik Dahle förklarade att de som klarar sin examen och andra anställningskrav blir anställda som fänrikar i organisation 2012. Efter sommaren kommer de liksom alla andra anställda matchas mot kraven i befattningarna i den nya organisationen som Försvarsmakten går in i 2013.

– Ni som tar er officersexamen i år och blir anställda som fänrikar vid olika förband, kommer ha en akademisk utbildning med er och ska därför placeras på en officersbefattning i den nya organisationen, säger Patrik Dahle och förklarar att precis som de nyexaminerade specialistofficerarna har de blivande fänrikarna rätt utbildning för uppgifterna i framtidens försvarsmakt.

Beskedet var väntat, sa kadetten Elin Samuelsson efter genomgången:
– Men det var skönt att få veta vilka datum som gäller. Nu kan man planera sitt fortsatta liv med att söka boende och andra praktiska saker.

Försvarsmakten omstrukturerar

Inom Försvarsmakten pågår ett omfattande arbete med att ta fram sin nya organisation som börjar gälla den 1 januari 2013. Den tar sin utgångspunkt i de krav som regeringen ställer på ett mer tillgängligt och användbart insatsförsvar där krigsförbanden får en mer framträdande roll. Den nya organisationen ska bemannas efter sommaren. Alla anställda som tjänstgör kontinuerligt berörs, både civilanställda och militärer. Vad gäller yrkesofficerare kommer de att placeras på en befattning som officer eller specialistofficer.

– Av dessa kommer de allra flesta att ha ungefär samma arbetsuppgifter som i dag, men ett antal kommer sannolikt bli erbjudna jobb på en annan ort, säger Patrik Dahle.