Underlag om långsiktig operativ förmåga lämnat

Efter den period riksdag och regering nu har beslutat om, det vill säga efter 2014, blir det svårt att utveckla och bibehålla Försvarsmaktens operativa förmåga med dagens anslagsramar. Det konstateras i ett dokument som Försvarsmakten nu överlämnat till regeringen.

– Mitt ansvar inför regeringen är att i tid visa på förhållanden som påverkar myndighetens verksamhet. Vi är nu mitt inne i den viktiga försvarsreformen riksdag och regering beslutade om 2009, men konstaterar att det finns stora utmaningar för att även på sikt upprätthålla balans mellan uppgifter och resurser, säger ÖB Sverker Göranson.

För att långsiktigt kunna lösa Försvarsmaktens uppgifter, behövs fortsatta rationaliseringsåtgärder, ett mer effektivt internationellt samarbete men också resurstillskott. Sammantaget behöver dessa åtgärder leda till att köpkraften i materielanslagen ökar med minst två miljarder kronor per år från och med 2015.

Inom förbandsverksamheten konstaterar Försvarsmakten att kostnaderna år 2019 överskrider nuvarande anslagsramar med cirka en miljard kronor per år.

– Vi står inför ett antal vägval, antingen ser man över resurserna till försvaret, eller så sänks ambitionerna för våra uppgifter, eller en kombination av dessa två åtgärder, säger Sverker Göranson.

Läs dokumentet i sin helhet här.